Home

EUTHANASIEVERKLARING Thuisarts

Ik denk aan euthanasie Thuisarts

Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. U kunt bijvoorbeeld opschrijven dat u geen reanimatie wilt als uw hart stil staat. U kunt ook opschrijven in welke situatie u uitzichtloos ondraaglijk lijdt en of u dan euthanasie wilt Voorbeeld Euthanasieverklaring 2021. In deze wilsverklaring leg ik . geboren in op .en wonende in. vast onder welke omstandigheden ik wens te kiezen voor een zelfgekozen dood. Ik heb mijn wensen ook besproken met mijn familie en (huis)arts. Mijn (huis)arts (te.) heeft hiervan op mijn verzoek een aantekening gemaakt in.

Een euthanasieverklaring is een verklaring waarin jij bepaalt in welke gevallen je een arts verzoekt over te gaan tot levensbeëindiging. Een arts is niet verplicht om hier naar te handelen. Je kan een bepaling over euthanasie opnemen in een levenstestament. Het is echter verstandig om een aparte euthanasieverklaring op te stellen Een euthanasieverklaring aanvragen is een zeer belangrijk onderwerp bij euthanasie. Lees alles over de euthanasieverklaring op deze pagina. Euthanasieverklaring downloaden. Euthanasieverklaring 2020 voorbeeld. Mensen die euthanasie willen op het moment dat er sprake is van ondraaglijk lijden, geven dat aan in een euthanasieverklaring een euthanasieverklaring, hierin geeft u aan euthanasie te willen; deze verklaring moet u hoofdzakelijk zien als een hulpmiddel om het gesprek over euthanasie met uw arts te ondersteunen. een behandelverbod,hierin beschrijft u welke medische behandelingen u in de toekomst niet meer wenst te ondergaan; deze verklaring moet in principe, ook als u wilsonbekwaam bent, door uw arts worden gevolgd

Euthanasieverklaring Laat je artsen weten wanneer je euthanasie wilt Levenstestament Regel alles goed voor het geval je iets overkomt. Bekijk alle documenten. Rocket Lawyer Juridische zaken gemakkelijk en betaalbaar Met Rocket Lawyer maak je gemakkelijk en snel zelf juridische documenten waardoor je veel goedkoper uit bent Zie ook eerder onder formulieren: Niet behandelverklaring Een belangrijk recht dat de nieuwe Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) aan patiënten toekent, is de 'niet-behandelverklaring' (wilsverklaring). Deze wordt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een testament, niet letterlijk uitgevoerd, maar naar de geest van wat daarin beschreven is

Een euthanasieverklaring is een bijzondere vorm van een positieve wilsverklaring.2 Deze beschrijft de omstandigheden waarin een patiënt vraagt om euthanasie. Het is niet verplicht om een euthanasieverzoek schriftelijk vast te leggen, 10. ↲Thuisarts.nl. Te vinden op:. De handreiking schriftelijk euthanasieverzoek geeft patiënten en artsen inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden rond het opstellen en gebruik van het schriftelijk euthanasieverzoek. Met de handreiking willen de ministers een einde maken aan de maatschappelijke onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van euthanasie bij onder andere dementie euthanasieverklaring. Navigatie: zoek « Terug naar overzicht vragen. Categorie: Ziekte Kijk op Thuisarts.nl Reageer. Gemarkeer als spam. Geschreven door Marina . Beantwoord door 20 april 2019 2 28. Privé antwoord. Je kunt bv kijken bij de levenseindekliniek of op nvve.nl. Veel sterkte De euthanasieverklaring moet u hoofdzakelijk zien als een hulpmiddel om het gesprek over euthanasie met uw arts te ondersteunen. De verklaring is nooit bindend voor uw arts; uw arts is dus nooit verplicht de verklaring te volgen. Voor een toekomstige wens, zeker in geval van wilsonbekwaamheid, heeft een euthanasieverklaring een beperkte waarde Euthanasieverklaring en Behandelverbod Het is ieders goed recht te verklaren dat hij/zij in situaties, door ziekte of ongeval, waarin er geen uitzicht is op herstel tot een waardige levensstaat, behandelingen die het leven nodeloos verlengen, zoals reanimatie, beademing en kunstmatige voeding, te verbieden

Thuisarts.nl is gemaakt door artsen. Er staat informatie op over wilsverklaringen. En een invulformulier voor een schriftelijke wilsverklaring die je kunt gebruiken om een wilsverklaring te maken. Hoe maak ik een wilsverklaring? Een wilsverklaring mag getypt, gedrukt of zelfs handgeschreven zijn Euthanasieverklaring. In een euthanasieverklaring legt u vast onder welke omstandigheden u zou willen dat de arts euthanasie bij u uitvoert. U geeft aan in welke situatie er in uw ogen sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Verklaring niet-reanimeren. In een verklaring niet-reanimeren legt u vast dat u niet gereanimeerd wilt worden Antwoorden. Euthanasieverklaring 2020 aanvragen - Alle informatie die je nodig hebt! uitvaartverzekeringwijzer.net. Euthanasieverklaring 2020 voorbeeld Mensen die euthanasie willen op het moment dat er sprake is van ondraaglijk lijden, geven dat aan in een euthanasieverklaring.Hoewel deze verklaring bijzonder belangrijk is, kan er niet altijd en per definitie euthanasie mee afgedwongen worden Euthanasieverklaring . Met een euthanasieverzoek geeft u aan onder welke omstandigheden u euthanasie wilt krijgen. Let op: het gaat om een verzoek, euthanasie is geen recht. Ook hier is een clausule 'dementie' toegevoegd. Nieuwsberichten van Thuisarts.nl

Kijk voor meer informatie op de website van Thuisarts.nl. Wilsverklaringen. Voor een geldige wilsverklaring hoef je niet naar een notaris, maar dat kan wel. De notaris stelt bij het opmaken van de verklaring vast of je wilsbekwaam bent ten aanzien van de wensen die je vastlegt U vindt hier een voorbeeld van een euthanasieverklaring; Informatie over euthansie op thuisarts Voorbeeld Euthanasieverzoek. Wilsverklaring of Niet-Behandelverklaring (zie ook thuisarts.nl) Wij adviseren u de achtergrondinformatie op thuisarts.nl over uw behandelwensen te lezen Deze handreiking voor artsen bevat de resultaten van onderzoeken naar de juridische mogelijkheden en praktische knelpunten van het gebruik van het schriftelijk euthanasieverzoek uit artikel 2, lid 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Euthanasiewet)

Ik wil mijn wensen over zorg en behandeling - Thuisarts

 1. Hieronder vindt u aanvullende informatie over reanimeren, wilsverklaringen en euthanasie. Wij bedoelen deze tekst als een voorzet voor een gesprek met uw huisarts over deze materie, mocht u daaraan behoefte hebben. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en op Thuisarts.nl Een Ebook over een gesprek met de [
 2. Voorbeeld als ondersteuning bij het opstellen van een euthanasieverklaring. Euthanasieverklaring.
 3. Euthanasie mag alleen als de patiënt dit zelf wil. De patiënt moet zelf om euthanasie vragen. Of een document hebben waarin de euthanasiewens duidelijk staat opgeschreven. Ook moet de vraag en de situatie van de patiënt voldoen aan de 6 eisen van de euthanasiewet. Artsen zijn nooit verplicht om euthanasie uit te voeren
 4. Euthanasie betekent het opzettelijk beëindigen van het leven op nadrukkelijk verzoek van de patiënt. De arts dient een dodelijk middel toe (euthanasie) of verstrekt een dodelijk drankje dat de patiënt zelf inneemt (hulp bij zelfdoding)
 5. g aan mijn (huis)arts om de huisartsenpost en eventuele andere zorgverleners* te informeren over mijn keuze om niet gereanimeerd te willen worden. Handtekening: *Informatie over een wilsverklaring tot niet-reanimeren wordt doorgegeven als

Video: Levenseinde Thuisarts

Hoe schrijf ik een wilsverklaring? Rijksoverheid

Euthanasieverklaring voorbeeld 2021 - Voorbeeld

 1. Op thuisarts.nl kunt u lezen over euthanasie. Om u te helpen hebben we een document 'Euthanasieverklaring' op onze website gezet. Deze is bewust in een Word-bestand gemaakt, zodat u zelf de tekst eventueel kunt aanpassen. Klik hier voor de euthanasieverklaring . Het is belangrijk te beseffen dat euthanasie geen automatisch recht is
 2. Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan dat er de afgelopen weken in de media berichten verschenen over dementie en euthanasie. En ik weet niet hoe het u verging, maar het begon mij een beetje te duizelen
 3. Praat op tijd over uw levenseinde. Een e-book over praten met de dokter over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde
 4. Meer informatie over euthanasieverklaring en wilsverklaring kunt vinden op thuisarts.nl. Heeft uw nagedacht over weefsel- en/of orgaan donatie na uw dood? Het is belangrijk om uw keuze te bepalen en vast te leggen of u na uw overlijden wilt doneren. Wanneer u niks vastlegt, beslissen uw nabestaanden na uw overlijden
 5. Mocht u nadenken of nagedacht hebben over wat u wel en niet zou willen aan het einde van uw leven of wat u zou willen indien u zelf niet meer kunt aangeven wat u wil, dan kunt u een Wilsverklaring of Euthanasieverklaring opstellen en ondertekenen. Op de site van Thuisarts Levenseinde kunt u informatie vinden [

Euthanasieverklaring - DoeHetZelfNotari

Regelmatig krijgen wij vragen over euthanasie en het stoppen/nalaten van behandeling in uitzichtloze situaties. Wij staan open voor een gesprek hierover en stellen u in de gelegenheid uw wensen op papier te zetten en met ons te bespreken. Een voorbeeld van een euthanasieverklaring en een behandelverbod, met toelichting, kunt u hier downloaden Een Zorgverklaring geeft de behandelwensen en -grenzen aan. Het is een persoonlijk document, waarmee u op een wettelijk erkende wijze en tot in detail schriftelijk vastlegt onder welke condities en op welke manier u wel (behandelverklaring) of juist niet (behandelverbod) medisch en verpleegkundig behandeld en verzorgd wilt worden

Euthanasieverklaring 2021 aanvragen - Alle informatie die

Als huisartsen krijgen we regelmatig vragen over een wilsverklaring of over een euthanasieverklaring. Het belangrijkste is dat u wensen over uw levenseinde met uw huisarts bespreekt. Een schriftelijke verklaring kan dit ondersteunen. Het beste kunt u een verklaring in uw eigen woorden opstellen. Hier zijn geen juridische regels voor Denk na over uw wensen in geval van ernstige ziekte, leg het vast en deel het met uw huisarts. U kunt dit op uw eigen manier op schrift stellen. Handige links: Thuisarts https://www.behandelpaspoort.nl NVVE U bent welkom een gesprek te plannen hierover wanneer u daar behoefte aan hebt. Onze verpleegkundige of huisarts kan u meer [

Home - Wilsverklarin

Wilsverklaring Opstellen - Down Model Grati

In geval van dementie is het belangrijk om naast de euthanasieverklaring ook de clausule dementie in te vullen en deze persoonlijk aan te vullen, en om steeds in gesprek te blijven met uw huisarts over het levenseinde en uw stervenswens. Euthanasie bij patiënten met dementie wordt nu alleen nog maar uitgevoerd wanneer de patiënt wilsbekwaam is Veelgestelde Vragen Zorgverklaring. Welke rol spelen vertegenwoordigers? In de Zorgverklaring hebt u vastgelegd wat u wel of juist niet medisch en verpleegkundig wilt en wat er na uw overlijden met uw lichaam moet gaan gebeuren Hieronder vindt u aanvullende informatie over een wilsverklaring, reanimatie en euthanasie. Deze informatie is bedoeld als voorzet voor een gesprek met uw huisarts hierover, mocht u daaraan behoefte hebben. Wilsverklaring Iedereen heeft het recht om een medische behandeling te weigeren, ook als deze levensreddend of - verlengend werkt Een wilsverklaring is een document waarin u schrijft welke medische behandelingen u wel of niet wilt. U zet hiermee dus de behandelbeperkingen die u wenst op papier, bijvoorbeeld niet reanimeren of niet naar de IC.. Daarnaast kunt u, als u dit zou willen, een euthanasieverklaring toevoegen aan uw wilsverklaring Sommige mensen willen niet gereanimeerd worden. Zij kunnen dit vastleggen in een niet-reanimerenpenning of een schriftelijke wilsverklaring

Niet behandelverklaring - Medisch Centrum Groenveld Huisartse

De meeste mensen maken gebruik van een testament met daarin wensen na overlijden. Er zijn meer mogelijkheden om uw wensen te delen met uw nabestaanden, namelijk een wilsbeschikking. Een wilsbeschikking wordt ook wel een wilsverklaring genoemd. Lees het hier Huisartsenpraktijk de Notenboom is gevestigd aan de Bredeweg 239, 6043 GA Roermond. Huisartsen Dhr. M.J.C. van Heel en Mw. D.A.W. Laumen-Smits zijn praktijkhouders. De praktijk is makkelijk te bereiken en maakt onderdeel uit van Medisch Centrum Bredeweg. Zo ook is een apotheek van de Verenigde Apotheken Limburg hier gevestigd Levenseinde Euthanasieverklaring.docx Levenseinde Euthanasie Clausule Dementie Formulier.docx Levenseinde Behandelverbod Formulier.doc Levenseinde Volmacht inzake medische besluitvorming Formulier.docx Levenseinde Donor Formulier.pdf. Praat erover Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Het is net zo alledaags. Het overkomt ons.

Verklaring van huisartsenpraktijk Emmalaan ten aanzien van het Levenseinde Het praten over het levenseinde begint vaak bij de huisarts. Ook zijn er patiënten die het gesprek aangaan met de notaris omdat er ook financiële zaken te regelen zijn. In het laatste geval zal uw huisarts aangeven wat onjuist beschreven staat in het medisch uittreksel van [ Euthanasieverklaring. Steeds meer mensen willen hun wensen rondom hun levenseinde en met name euthanasie vastleggen en kenbaar maken aan hun huisarts. Als praktijk staan wij hier achter en willen wij u vragen om een afspraak met uw huisarts te maken als u hierover wilt praten. Op de website www.thuisarts.nl vindt u meer informatie over euthanasi Op de website Thuisarts.nl vindt u een overzicht met standaardwilsverklaringen. Inhoud euthanasieverklaring. Hoe u een verzoek voor euthanasie opstelt, leest u in de Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek. Voor artsen is er de aparte publicatie Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie Op thuisarts.nl vindt u informatie over wel of niet reanimeren. Voorbeeld niet-reanimerenverklaring. Onze standpunten ten aanzien van euthanasie staan beschreven in een brief, maar willen we ook altijd persoonlijk met u bespreken. We hebben voor u ook een voorbeeld euthanasieverklaring opgesteld Op thuisarts.nl is onder 'levenseinde' duidelijke informatie over dit onderwerp te vinden. Ook staat hier beschreven hoe u een euthanasieverklaring kan opstellen. Bespreek uw wensen ook altijd met uw huisarts, graag een dubbel consult hiervoor aanvragen

De 6 zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet

 1. Euthanasieverklaring Algemene toelich4ng over een wilsverklaring Een wilsverklaring is een document waarin u uw wensen rondom het levenseinde vastlegt. Schri7elijke wilsverklaringen zijn dus in eerste instan:e bedoeld voor eventuele toekoms:ge situa:es. Wanneer u zelf niet meer kunt bepalen of kunt uite
 2. Translate Select the text you want to translate, then choose 'Vertalen'. Select the language you prefer. You can read and/or listen to the translated text
 3. Hieronder vindt u aanvullende informatie over reanimeren, wilsverklaringen en euthanasie. Wij bedoelen deze tekst als een voorzet voor een gesprek met uw huisarts over deze materie, mocht u daaraan behoefte hebben. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), op Wilsverklaring.info en op Thuisarts.nl ReanimatieBij een acute [
 4. Informatie op Thuisarts.nl over euthanasie. Stichting Zorgverklaring. In de Zorgverklaring worden de persoonlijke keuzes in de laatste levensfase vastgelegd. Colofon. Met medewerking van: Dr. Manon Boddaert. Arts palliatieve zorg, IKNL. Drs. Etje Verhagen-Krikke. GZ psycholoog, Praktijk De Beken
 5. ZORGVERKLARING BESTELLEN. Een Zorgverklaring kunt u bestellen door € 15,00 over te maken op rekeningnummer NL 43 INGB 0000 000 410 ten gunste van de Stichting Zorgverklaring te Amersfoort. Vermeld bij de omschrijving van uw betaalopdracht: Zorgverklaring en uw adres. Wij sturen u de Zorgverklaring binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling per post toe
 6. Dossier / bijgewerkt: 29 oktober 2020 . Geneeskundige verklaring. Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen
 7. Thuisarts. Actuele en betrouwbare info over het coronavirus (COVID-19) Haweb. Hét online platform waar huisartsen kennis en ervaring delen. Nieuws. 5 feb. Huisartsen krijgen AstraZeneca-vaccins geleverd voor doelgroep onder de 65 jaar. 5 feb. Zorg voor de toekomst, investeer in de huisartsenzorg

Euthanasieverklaring Pdf - Vinden

Kijk voor algemene informatie op Corona | Thuisarts . De Notenboom Huisartsen. Contactgegevens. De Notenboom, huisartsen Bredeweg 239 A2 6043 GA Roermond T. 0475-227722. Publicatie. Praktijkfolder Reisadvies Formulier Wilsverklaring tot niet Reanimeren Euthanasieverklaring Dhr van Heel Euthanasieverklaring Mw euthanasieverklaring te houden. De verklaring geeft dus geen recht op euthanasie, ook al gaat het om een uitdrukkelijk verzoek van de patiënt. De arts moet uiteindelijk bekijken of er sprake is vinden op de volgende sites. www.thuisarts.nl is de patiënt-informatie site van het Nederlands

Huisartsenpraktijk Bongers Hofcampweg 65 2241 KE Wassenaar 070 - 5117390 Openingstijden: ma t/m vrij 8:00 - 17:00 Dinsdag middag geslote

Vraag & Antwoord op huisarts.nl. Een huisarts wat kan die voor u betekenen? De huisarts is het eerste aanspreekpunt met betrekking tot uw gezondheid HET GESPREK. Waarom praten en met wie? Praten over sterven is niet altijd makkelijk. Zowel patiënten als dokters vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Toch is het heel belangrijk om op tijd met uw arts te praten over uw wensen en verwachtingen rond uw levenseinde

Euthanasieverklaring huisarts Ik wil de wensen voor mijn levenseinde vastleggen Thuisart . Een euthanasieverklaring.Als uw huisarts bij u euthanasie moet doen, is het ook voor haar/hem heel belangrijk dat het van tevoren goed met u is besproken 0900-1992 ( €0,90 p/m ) Bel met medisch en persoonlijke vragen onze vertrouwenspersoon (geen arts Het is belangrijk dat u uw wilsverklaring met uw. Op 1 april 2001 is de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) aangenomen door het Nederlandse parlement. Deze wet, ook wel de euthanasiewet genoemd, trad in werking in 2002. Vanaf dat moment zijn levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding onder voorwaarden niet meer strafbaar in Nederland. Die voorwaarden zijn dat het gebeurt door een arts en dat deze. Een wilsbeschikking (codicil) is een formulier waarin uw wensen staan vermeld. Download gratis wilsbeschikking formulier. Onze tip: stel hem tijdig op Euthanasieverklaring en Behandelverbod Regelmatig krijgen wij vragen over euthanasie en het stoppen/nalaten van behandeling in uitzichtloze situaties. Wij staan open voor een gesprek hierover en stellen u in de gelegenheid uw wensen op papier te zetten en met ons te bespreken. Een voorbeeld van een euthanasieverklaring en een behandelverbod, met toelichting, kunt u hier downloaden

Per 1 december 2020 geldt er een verplichting tot het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes. Wij kunnen GEEN verklaring afgeven, dat u geen mondkapje kunt dragen Zorgvuldig en zorgzaam. We begeleiden artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen

Levenseinde Euthanasieverklaring.docx Levenseinde Euthanasie Clausule Dementie Formulier.docx Levenseinde Behandelverbod Formulier.doc Levenseinde Volmacht inzake medische besluitvorming Formulier.docx Levenseinde Donor Formulier.pdf Praat erover Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Het is net zo alledaags. Het overkomt ons. U kunt een clausule dementie bij de euthanasieverklaring voegen. Daarbij is het goed om te weten dat euthanasie bij dementie een ingewikkeld besluit kan zijn. Denk ook aan het opstellen van een behandelverbod. Dit is van belang in situaties waarin u uw wil niet meer kenbaar kunt maken. In combinatie met een Volmacht aan een van uw naasten Een euthanasieverklaring of behandelverbod kan daarom ook een formulier zijn dat je invult. Of een verklaring die je uitprint en ondertekent. Standpunt organisaties. Na de invoering van de euthanasiewet heeft de vereniging voor notarissen (de KNB) in 2002 besloten om geen model meer aan te bieden voor de euthanasieverklaring

hulp bij opstellen wilsverklaring - Patientenfederati

 1. Er kunnen dingen in uw leven gebeuren waardoor u zelf niet meer kunt aangeven welke zorg u wilt. Dat kan tijdelijk zijn, door een ongeval. Maar ook blijvend, bijvoorbeeld door dementie. Daarom heeft de NPV de Levenswensverklaring gemaakt: een verklaring waarin uw wil rond ziekte en sterven zwart op wit staat
 2. De website www.thuisarts.nl is een betrouwbare bron. Graag leggen we hier meer over uit op het spreekuur, nadat u een euthanasieverklaring heeft opgesteld. Een voorbeeld van wilsverklaring niet reanimeren + behandelverbod en euthanasieverklaring zijn als download beschikbaar door op de link te drukken
 3. COVID-19 vaccinatie. De Leeuwarder huisartsen zijn zich aan het voorbereiden op de COVID-19 vaccinatie. Voor meer informatie over de COVID-19 vaccinatie verwijzen wij u naar

Euthanasie - Medisch Centrum Groenveld Huisartse

een euthanasieverklaring: hierin geeft u aan euthanasie te willen; deze verklaring moet u hoofdzakelijk zien als een hulpmiddel om het gesprek over euthanasie met uw arts te ondersteunen. een behandelverbod: hierin beschrijft u welke medische behandelingen u in de toekomst niet meer wenst te ondergaan; deze verklaring moet in principe, ook als u wilsonbekwaam bent, door uw arts worden gevolgd www.thuisarts.nl of u kunt bellen met landelijke informatie nr. 0800-1351. 3: mocht u verkouden , snotterig zijn of andere griepverschijnselen hebben , maar u heeft geen koorts en last van benauwdheid vragen wij u dringend niet naar de huisartspraktijken te komen. Bent u erg benauwd en heeft u koorts dan kan u ons telefonisch bereiken. 4 Wat is het doel van Thuisarts.nl? Thuisarts.nl geeft antwoord op vragen over ziektes en gezondheid. U vindt er betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. Huisartsen gebruiken de website om uitleg te geven aan hun patiënten. Wanneer u klachten heeft of vragen over uw gezondheid, zoekt u waarschijnlijk informatie op internet. Huisartsen vinden het belangrijk dat u [ Gezondheidscentrum Nijlân Huisartsenpraktijk de Haan Nijlânsdyk 122 8931 GN Leeuwarden. Email: praktijk@HAPdeHaan.nl (niet voor het maken van afspraken Is het coronavaccin wel veilig? Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het vaccin moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken

Euthanasieverklaring en Behandelverbod - Huisartsen

Euthanasie verklaring Steeds vaker krijgen we van patiënten de vraag of onze huisartsen achter euthanasie staan. Euthanasie-uitvoering is voor uw huisarts een zware taak, maar ook een verantwoordelijkheid die we op ons nemen die aan voorwaarden is verbonden. Euthanasie is een ingewikkelde materie waar u op tijd met uw huisarts over moet praten, zodat u beide op de [ Huisartsenpraktijk Amersfoort Snouckaertlaan 5 3811 MA Amersfoort Telefoon: 033 - 461 66 72 Fax: 033 - 465 91 05 www.huisartsenpraktijkamersfoort.n Blaasontsteking (Thuisarts.NL) Weigering medische verklaring (Nedelands) Weigering medische verklaring (Engels) Weigering medische verklaring (Turks) Weigering medische verklaring (Marokkaans-Arabisch) Euthanasieverklaring. Wilsverklaring tot niet reanimeren. Niet behandelverklaring. Spreken over het levenseinde ( 28 pagina's Op Thuisarts.nl zoekt u naar informatie waar en wanneer het u uitkomt. De website vertelt wat u zelf kunt doen aan u klachten, én wanneer u de huisarts moet bellen. Wat kunt u verwachten van Thuisarts.nl? Thuisarts.nl is samengesteld door medisch deskundigen, dus wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar

Wilsverklaring KNM

Cliënten van La Providence kunnen, binnen de in Nederland geldende wetgeving, zelf keuzes maken rondom hun levenseinde. arts een verzoek om euthanasie doen Denken en praten over doodgaan vinden de meeste mensen niet makkelijk. Voor uzelf en de mensen om u heen is het vaak moeilijk om over te beginnen. Praat erover met uw familie, vrienden en met uw huisarts. Bijvoorbeeld: wilt u zo lang mogelijk alle behandelingen hebben die er zijn? Of zijn er misschien behandelingen die u later [

Schriftelijke wilsverklaringen Huisarts & Wetenscha

Huisartsen Monnickendam Pierebaan 1a 1141 GV Monnickendam Telefoon: Kies een praktijk Receptenlijn: 0299-653644 Fax: 0299-659047 Telefoonnummers per praktijk: vdPluijm: 659041 Geerlings: 659042 Sweers: 659043 Haertlein: 65904 Wilsverklaringen Praten over het einde van het leven is niet iets wat u dagelijks doet. Nadenken over sterven is ook niet gemakkelijk. Toch is het belangrijk om met mensen die u lief zijn van gedachten te wisselen over de laatste fase van het leven. Het is goed om dat te doen als u nog gezond [

 • Zeldzame 1 euromunten waarde.
 • R.W.B. 1940 1941.
 • Ethereum wallet check.
 • Duits lidwoorden oefenen.
 • Aankoopkeuring auto Tilburg.
 • Dornbracht Tara keukenkraan.
 • Vodafone verkoop.
 • Spirituele winkel Alkmaar.
 • Slim Buu.
 • Veilig leren lezen werkbladen kern 4.
 • Keizersnede spiritueel.
 • Abdoellah II van Jordanië.
 • Toenemen synoniem.
 • Vlonderpad Breda route.
 • Your Name new movie.
 • Zozitdat nl digitaal.
 • SV Hulsberg.
 • Muiswerk mariaschool Hoorn.
 • Logische schakelingen.
 • Ben miles emily raymond.
 • Camping Saint Tropez aan het strand.
 • Streetfighter motor te koop.
 • Draadloze deuropener.
 • EnChroma bril België.
 • Taken verpleegkundige verpleeghuis.
 • Toelatingseisen Diergeneeskunde Gent.
 • Is kurkuma hetzelfde als gember.
 • Taaislijmziekte levensverwachting.
 • Lang Yarns winkels.
 • CoolCat jasje.
 • Schorpioen eigenschappen.
 • Hoeveel graden is een volle hoek.
 • Duracell Recharge Plus.
 • Gênante vragen voor vrouwen.
 • Zwarte kozijnen buiten.
 • Oprah Winfrey daughter.
 • Ferrari Joel Beukers.
 • Populieren ziekte.
 • SEAT Spanje.
 • Muurstickers kinderkamer jungle.
 • Jommeke geboortejaar.