Home

CAO Groothandel in Horecaproducten 2022

CAO voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL) DEEL A CAO voor de Groothandel in Horecaproducten (GHP) DEEL B CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) CAO VOOR DE FOODSERVICE EN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020

Overleg tussen sociale partners. Een cao komt tot stand door overleg tussen de zogenoemde 'sociale partners' in een bepaalde bedrijfstak. Aan de ene kant zijn dat de vertegenwoordigers van de werkgevers, bijvoorbeeld werkgeversorganisatie Hibin (handel in bouwmaterialen) of brancheorganisatie Anthos (bloembollengroothandel).; Aan de andere kant zijn dat vakbonden als FNV, CNV en de Unie. In de cao Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen vind je afspraken over je loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie, verlof en pensioen. Cookies op websites van de FNV. De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren CAO voor de GROOTHANDEL IN HORECAPRODUCTEN 2017-2019 Artikel 8 Werkingssfeer 12 Artikel 9 Definities 13 Artikel 10 Duur, verlenging en beëindiging van deze CAO 14 Artikel 11 Wijzigingen van deze CAO tijdens de looptijd 14 Artikel 12 Rechtsopvolging van partijen 1 Deze cao treedt in werking met ingang van 1 juni 2020 en eindigt van rechtswege op 31 december 2020, zonder dat opzegging is vereist. Artikel 3. Afwijkingen van de cao De op het tijdstip van in werking treden van deze cao rechtens geldende individuele arbeidsvoorwaarden, welke voor de werknemer in gunstige zin van deze cao afwijken Groothandel Horecaproducten (opgenomen in Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen) 2013 - 2016 Nieuws. 03-07-2015 Wijziging tekst CAO Groothandel Horecaproducten 2013-2016; 13-02-2012 AVV CAO Groothandel Horecaproducten 2012-2013; Generie

 1. g afgesproken voor alle werkgevers onder de werkingssfeer, gevolgd door een deel A dat (alleen) voor GHP werkgevers van toepassing is en een deel B dat (alleen) voor GIL-werkgevers van.
 2. In de cao van Technische Groothandel vind je alle afspraken over je loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie, verlof en pensioen. Bekijk jouw cao
 3. als bv verenigde bedrijven vandervalk+de groot b.v
 4. FKB Technische Groothandel De huidige FKB-CAO loopt op 31 december 2020 af. CAO-partijen zullen in 2020 een nieuwe FKB-CAO afsluiten die tevens wederom algemeen verbindend wordt verklaard en per 1 januari 2021 in werking zal treden. Hoofdstuk V CAO-partijen zullen daar waar nodig de huidige teksten wijzigen cq. schrappen op basis va
 5. FSGIL | Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen 2019 - 2020 Nieuws. 30-03-2020 Nieuwe tekst CAO FSGIL 2019-2020; 02-03-2020 Onderhandelingsresultaat CAO FSGIL 2019-2020; 22-02-2018 Nieuwe tekst CAO FSGIL 2017-2019; 05-01-2018 Akkoord CAO FSGIL 2017-2019; 08-07-2016 Nieuwe tekst CAO FSGIL 2016-2017; Generie
 6. 14 februari 2020 Kijk voor meer informatie over de CAO GIL op www.groothandelinlevensmiddelen.nl Onderhandelingsresultaat voor cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (GIL) De onderhandelingsdelegaties van werkgevers en vakbonden hebben nieuwe cao-afspraken gemaakt voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL)
 7. > CAO Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019 (21-03-17) > CAO Groothandel Bloemen en Planten 2014-2016 (27-01-15) > CAO Groothandel Bloemen en Planten 2014-201

Cao's in de groothandel, een overzicht Ondernemen Met

Cao Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (FSGIL

De cao voor de medewerkers in de Groothandel in Levensmiddelen loopt ongewijzigd door tot 1 juli a.s. Graag hadden we de cao willen verbeteren maar door de Corona crisis gaat het met 80% van de bedrijven ronduit slecht. Er is nu geen ruimte voor een loonsverhoging FSGIL | Groothandel In Levensmiddelen (opgenomen in Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen) 2017 - 2019 Nieuws. 22-02-2018 Nieuwe tekst CAO FSGIL 2017-2019; 05-01-2018 Akkoord CAO FSGIL 2017-2019; 22-12-2017 Onderhandelingsresultaat CAO GIL 2017-2019; 03-06-2016 Nieuwe tekst CAO GIL 2016; 30-05-2016 Onderhandelingsresultaat CAO GIL 2016-2017; 18-09-2015 Nieuwe tekst CAO GIL 2015-201

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Groothandel Horecaproducten

 1. CAO Drankindustrie en Groothandel in dranken met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws 28-02-20 Nieuwe tekst CAO Drankindustrie 2019-2020 CAO Expiratiedatum: 31-12-2020: Complete tekst(en) > CAO Drankindustrie 2019-2020 (28-02-20
 2. Tekst van het CAO boekje voor de nieuwe CAO voor de groothandel in levensmiddelen 2017-2019 / cao gil / cao foodservice nu beschikbaa
 3. U kunt hier de Cao Groothandel in Groenten en Fruit (Pools) downloaden (1 juni 2020 tot en met 31 december 2020). Dit betreft een gedeeltelijke vertaling van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de Groothandel in Groenten en Fruit. De meeste essentiële, relevante onderdelen voor werknemers zijn vertaald
 4. Binnen de cao 42 Groothandel is een aparte module voor de Horecaproducten. Voor werknemers die in deze branche werkzaam zijn, is een voltijd arbeidsduur van 37 uur per week van toepassing. Dat is dus anders dan het aantal voltijd arbeidsuren in de 'reguliere' risicogroep 42 Groothandel levensmiddelen
 5. Het CAO boekje voor de nieuwe CAO voor de groothandel in horecaprodcuten met een looptijd van 1 juli 2016 t/m 30 mei 2107 is nu beschikbaar. Naar de pagina van de CAO groothandel in horecaproducten
 6. De mantelafspraken in de CAO voor de Foodservice en de Groothandel in levensmiddelen (FSGIL) gelden voor de Groothandel in Horecaproducten (GHP) en voor de Groothandel in Levensmiddelen. (GIL) De looptijd en de deelnemers De CAO is op 1 juli 2019 ingegaan en loopt tot en met 30 juni 2020. De volgende groothandels vallen onder deze CAO

CAO GIL - Startpagin

 1. g die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezighoudt met de verkoop van ten
 2. Tekst nieuwe CAO beschikbaar woensdag 22 april 2020 De tekst van de nieuwe CAO is thans digitaal beschikbaar. Klik hier voor de pdf-tekst. In verband met de hoge kosten worden de CAO-boekjes niet meer in gedrukte vorm verstrekt doch uitsluitend nog digitaal
 3. in de cao Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen 2019-2020 in deel B zijn loonschalen opgenomen welke nog t/m 23 jaar lopen. Volgens mij geldt al een tijdje dat vanaf 21 jaar over gegaan wordt naar reguliere schaal trede 0. Kunnen jullie mij informeren hoe dat met de recente cao is ingeregeld hoe de overgang gaat
 4. Groothandel Bloemen en Planten. Aangepast : 46. Groothandel Branche (Levensmiddelen) Aangepast : 170. Groothandel in aardappelen, groenten en fruit. Aangepast. Premies van regeling 6 en 7 zijn nog niet bekend. Aangepast met de premies uit 2019. 221. Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie. Aangepast : 191. Groothandel in.

De looptijd van deze CAO is: 1 juli 2018 t/m 30 juni 2020. 2. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege, door het verstrijken van de looptijd. Opzegging door de CAO-partijen is hiervoor niet nodig. ARTIKEL 3 AFWIJKING VAN DEZE CAO groothandel in vlakglas,. De huidige cao-periode loopt van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) verklaard. In de Staatscourant van 30 maart 2020 is dit gepubliceert Loontabellen cao Groothandel Groenten en Fruit per 1 juli 2020; De cao-commissie van GroentenFruit Huis is in goed overleg met de vakbonden, FNV Handel, CNV Vakmensen en RMU werknemers, gekomen tot een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit Per 1 oktober 2020 vindt er een CAO-verhoging plaats van 2% waardoor de CAO Salarisschaal wordt aangepast. U kunt de nieuwe salarisschaal downloaden van onze website.De nieuwe schaal is tevens te vinden op bladzijde 42 van de CAO.Overigens geldt de 2%-loonstijging ook voor de daadwerkelijk betaalde salarissen van de medewerkers De nieuwe CAO is door het Ministerie van Sociale Zaken inmiddels ook algemeen verbindend verklaard. De nieuwe arbeidsvoorwaarden-cao voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen is geldig van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020. De volledige cao kunt u hieronder downloaden: Download de volledige cao

Cao Technische Groothandel - FN

In de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen en - Horecaproducten vindt er binnenkort een loonmutatie plaats. Per 01-02-2020 worden de salarissen met 2,80% verhoogd. Raadpleeg voor eventuele details omtrent deze loonmutatie de samenvatting (Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen en - Horecaproducten) De CAO kent een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. CAO Helpdesk. Veel informatie over de CAO vind je in onderstaande informatieblokken. Heb je als werkgever of als medewerker vragen over de CAO-afspraken, kun je deze stellen aan de CAO-Helpdesk, telefoon 0318 - 527568. Kies in het keuzemenu voor optie 1 Vanaf vandaag is het cao-boekje Groothandel in Groenten en Fruit (1 juni 2020 tot en met 31 december 2020) ook in het Pools beschikbaar, meldt GroentenFruit Huis op haar website. Dit betreft een gedeeltelijke vertaling. De meeste essentiële, relevante onderdelen voor werknemers zijn vertaald Het college van Heerlen ontving de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning. het vestigen van een groothandel in horecaproducten, Akerstraat-Noord 142, 6431 HR te Hoensbroek (datum ontvangst: 29-06-2020, dossiernummer 13626). Deze publicatie geeft bekendheid aan dat genoemde melding is ingediend Op 20 juli zijn de onderhandelingen gestart voor de cao Groothandel in levensmiddelen. Tijdens eerder overleg in juni werd tussen bonden en werkgevers van GIL (Groothandel in levensmiddelen) en GHP (Groothandel in horecaproducten) hebben de partijen als gesproken over een loonsverhoging

Groenten en Fruit Groothandel (voorheen Aardappelen Groenten en Fruit Groothandel) Groenvoederdrogerijen; Grondstoffen Energie en Omgeving (voorheen Afval en milieu) Handel in Bouwmaterialen; Hellende daken; Horeca; Horecaproducten Groothandel (Zie CAO Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen) Houten en kunststoffen jachtbouw (Zie CAO. Een bedrijfstak-cao (ook branche-cao genoemd) is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Deze geldt voor alle bedrijven en werknemers in een branche, zoals de metaal-cao of de bouw-cao. In Nederland zijn er ongeveer 250 bedrijfstak-cao's. Onderhandelingen over deze cao's worden gevoerd door branche- en vakorganisaties per sector

Overzicht van alle actuele CAO's - Vaca

Nieuwe CAO Groothandel bloemen en planten arbeid Een salarisstijging van 2,5% per 1 januari 2020 en 2,25% per 1 januari 2021 is een onderdeel van de nieuwe CAO voor de groothandel in bloemen en planten, waarover vakbonden en brancheorganisatie VGB een akkoord hebben bereikt Voordat je een Profit CAO 2020 kunt importeren moet je eerst: De laatste Profit CAO versie van 2019 geïnstalleerd hebben. Klik hier voor de laatste versie. Wat is nieuw in 2020. Klik hier voor de landelijke wijzigingen in 2020. Klik hier voor de nieuwsbrief loonheffingen 2020. Klik hier: voor de laatste versies van de Profit CAO's van 2019 06-12-2020 - Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel in Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf 2020 - 2021. De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de... 06-12-2020 - Eindbod CAO multimodaal vervoer 2020 - de groothandel in anverwante a producten. In deel A van deze cao zijn aanvullende collectieve loon- en arbeidsvoorwaarden opgenomen voor de groothandel in horecaproducten, voor de groothandel in levensmiddelen in deel B. De bepalingen in deze cao'sheb ik beoordeeld op fiscale aspecten van de loonheffingen. Het doe De cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit wordt ongewijzigd verlengd. De meerderheid van de leden stemde voor, net als werkgevers en leden van andere bonden. De cao loopt tot 1 januari 2021, in plaats van tot 31 mei 2020

Per 1 augustus 2021 verhoging bruto uurloon: €0,18 (FNV: Dit is gemiddeld ongeveer 0,9%). Werknemers kunnen een arbeidsmarkt gerelateerde opleiding (functie gerelateerd wordt al 100% vergoed) volgen tegen 100% vergoeding. 5 mei wordt vanaf 2022 een feestdag Op donderdag 19 november 2020 vonden onderhandelingen plaats voor de Cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf. Bij deze onderhandelingen waren betrokken: Bouwend Nederland Vakgroep GLAS, FNV en CNV Vakmensen CAO voor de Groothandel in Groenten en Fruit 1 januari 2019 tot en met 31 mei 2020 2 Toelichting Deze CAO is van toepassing op de leden van de Vereniging GroentenFruit Huis, voor zover zij onder de werkingssfeer van de cao vallen, en hun werknemers. Door algemeen verbindend verklaring (hierna: avv) zijn de meeste bepalingen van dez

FSGIL Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen 2019

 1. ROTTERDAM (ANP) - De groothandel in horecaproducten heeft zijn eerste CAO
 2. isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op het mo-ment dat dit bericht u bereikt, zal de CAO wettelijk in werking zijn getreden. Daarmee is de vierde CAO voor de Groothandel in Horecaproducten sinds 1999 een feit. De CAO
 3. 21-12-2020 CAO mutaties per 1 januari 2021 Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld Groothandel in Eieren 01-02-2019 t/m 31-12-2020 Branche ja 1,50% loonsverhogin
 4. Cao 2020 aanstaande Het streven is om vóór 1 januari nieuwe afspraken te maken voor de cao. Daarom is op vrijdag 11 oktober 2019 de eerste ronde van de onderhandelingen. Optimalisatie van arbeidsvoorwaarden De meeste afspraken in de cao voor de Uitvaartbranche zijn niet nieuw. In de loop der tijd zijn die met ieder onderhandelingsseizoen weer verbeterd

| Download CAO Groothandel Groenten en Fruit » | 7 juli 2020 Naam CAO Groothandel Groenten en Fruit Download Akkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2017-2018 > Principeakkoord CAO Groothandel Groenten en Fruit 2020 (22-06-20) Looptijd De CAO heeft een looptijd van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020. Loonmutaties - geen Arbeidsvoorwaarden - CNV Vakmensen heeft ee Cao, algemeenverbindendverklaring, dispensatie Samenvatting: Eisers hebben dispensatie gevraagd van de algemeen verbindend verklaarde cao's Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen 2007 en 2008 en voor de Groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen, Binnen- en Buitenhuishoudelijke markt en Aanverwante Artikelen 2007-2009 ONDERHANDELINGSAKKOORD CAO Groothandel in eieren en eiproducten en de eiproductenindustrie Op 24 januari 2019 zijn werknemers (vertegenwoordigd door CNV Vakmensen) en werkgevers (verenigd in Anevei) het volgende onderhandelingsresultaat overeengekomen voor een nieuwe cao voor de periode 01-01-2019 - 31-12-2020 Protocol bij cao Groothandel Bloemen en Planten inzake toepassing Koningsdag en 5 mei 2020 arbeid In verband met de Coronacrisis hebben VGB en de vakbonden FNV en CNV op 23 april jl. met betrekking tot de feestdagen op 27 april 2020 (Koningsdag) en 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag) het volgende onderhandelingsresultaat bereikt

De cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit loopt van 1 juni tot en met 31 december 2020. Er is bewust gekozen voor een korte looptijd om nu in ieder geval, gedurende deze coronatijden, rust en zekerheid te geven richting werknemers en werkgevers Den Haag - De cao voor de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken is bindend verklaard. Dat betekent dat deze nieuwe cao nu van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die in onze bedrijfstak actief zijn en het akkoord hebben getekend. In de Staatscourant van 20 augustus 2020 is de cao te vinden. Naast [ | Download CAO Groothandel in Eieren | 2 december 2019 Naam CAO Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie Download CAO Groothandel in Eieren 2019-2020 > CAO Groothandel in Eieren 2019-2020 (02-12-19) De gewijzigde tekst van CAO Groothandel in Eieren 2019-2020 (code loonheffing 1608) looptijd 01-02-2019 -31-12-2020 is geplaatst op CAOWijzer

CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-202

Bekijk de Bakwagenchauffeur horecaproducten vacature bij 24/7 Chauffeursdiensten in Tilburg op NationaleVacaturebank.n PREMIEGEGEVENS DE GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN 2020 . Samen met uw werknemers betaalt u premie voor hun pensioen. Het deel dat uw werknemers betalen, houdt u in op hun salaris. Met deze gegevens rekent u uit hoeveel premie u aan ons moet afdragen. 1. Premiepercentages Dit zijn de premiepercentages voor 2020: Functiegroepen 1 t/m 6 Een salarisstijging van 2,5% per 1 januari 2020 en 2,25% per 1 januari 2021 is een onderdeel van de nieuwe CAO voor de groothandel in bloemen en planten, waarover vakbonden en brancheorganisatie VGB een akkoord hebben bereikt.. De achterbannen van FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en werkgeversorganisatie VGB (Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten) zijn hiermee akkoord gegaan

CAO's (aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid CAO_Naam Cao_nummer Begindatum Einddatum Naamswijziging Info ARKEMA ROTTERDAM B.V. 2509 01-01-2010 ARKEMA VLISSINGEN B.V. 455 01-07-2010 ARLANXEO NETHERLANDS B.V. 369101-01-2014 01-01-2020 ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS 9 Achter de schermen bij moeizaam cao-overleg: 'Zoals we al vreesden: ze laten ons in de steek' De vakbond Deze maand krijgen 40.000 werknemers van technische groothandels een hoger loon, voor. Vacatures Groothandel in Maasbracht. Werk zoeken binnen 243.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Maasbracht. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Groothandel - is makkelijk

Vacatures Groothandel in Sittard. Werk zoeken binnen 244.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Sittard. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Groothandel - is makkelijk 3 dagen geleden geplaatst. Je komt graag onder de mensen en bent het visitekaartje van het bedrijf. Ben jij de chauffeur dieBekijk deze en vergelijkbare vacatures op LinkedIn Groothandels vacatures in Breda. Verkoper (m/v), Meewerkend Voorman (m/v), Filiaalmanager (m/v) en meer op Indeed.n Fulltime vacatures in Putten op Indeed.nl. Wat: Waar: functie, trefwoorden of bedrijf: Plaats of postcode (vul dit in voor relevantere resultaten

Ha te Horecaproducten B.V. Almelo Groothandel in Almelo. Toon telefoonnummer. Onthoud dat u dit bedrijf gevonden heeft op InfoisInfo 0546-81056? Adres Achter de Molen 8. P.C. 7605AP, Almelo, Overijssel.. De nieuwe cao voor de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken is ingegaan. Per 19 maart 2020 heeft het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, bekend gemaakt dat zelfbedieningsgroothandels per direct toegankelijk zijn voor particulieren

groothandel horecaproducten - salaris-informatie

In 2020 is de nieuwe cao voor de Drankindustrie en de Groothandel in Dranken gepubliceerd in de Staatscourant. Deze is opgesteld door partijen ter ener zijde; Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH), Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen. 12 maanden, te weten van 1 april 2019 tot 1 april 2020. Lonen De lonen wordt verhoogd met in totaal 2,5%, te weten - met 1,0% per 1 oktober 2019 of per 7 oktober 2019 (periode 11 van 2019) en CAO-OVERLEG GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN, Author: Pieter Bak Created Date

De CAO Zoetwaren is een minimum-cao: werkgevers moeten minimaal de arbeidsvoorwaarden leveren die in de cao zijn vastgelegd. Betere arbeidsvoorwaarden bieden mag wel, slechtere voorwaarden zijn niet toegestaan. Afspraken voor iedereen De CAO Zoetwaren is van toepassing op ondernemingen in de zoetwarenindustrie Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt Bij de start van een nieuw jaar zijn ook vaak weer de nodige veranderingen gemoeid. Zo ook met betrekking tot de CAO voor de AGF Detailhandel. Vanaf 1 januari gaan de nieuwe lonen gelden. Alle lonen worden met 2% verhoogd per 1 januari 2020 De CAO heeft een looptijd van 2 jaar te weten van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. Functie en loongebouw. Het minimum en maximum van de loonschalen 1 t/m 3 worden per 1 januari 2020 met 2% verhoogd en die van de loonschalen 4 t/m 6 worden per 1 januari 2020 met 1% verhoogd. Het loongebouw wordt hiermee aantrekkelijker op de arbeidsmarkt, aldus VGB Glastuinbouw Nederland, Plantum en LTO Nederland hebben aan CNV Vakmensen en FNV een eindbod gedaan voor een nieuwe cao Glastuinbouw. In het eindbod stijgen de salarissen in 2021 en 2022 met 2%. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli..

Koninklijke Hibi

In de cao staat nu ook dat de transitievergoeding - vanaf 2020 verschuldigd vanaf dag 1 - verrekend kan worden met het opleidingsbudget. STAR-aanbeveling lage lonen. De aanbeveling van de Stichting van de Arbeid (STAR) om een loonlijn in de cao op te nemen ter hoogte van het wettelijk minimum met een maximum van 120% wordt ook overgenomen Voor bijna alle cao's zijn de fondsen inmiddels ingevoerd. Alleen de cao's 03 Rekenregel 2020 foutief na update 13-01-2021. 1-1-2021. 26 Openbare bibliotheken. 25 Groothandel in aardappelen, groenten en fruit. Premies 2021 ingevoerd. 1-1-2021.. Kenmerken: Bedrijfstakcao in de sector Cultuur, sport en overig, cao-code: 1809. A. Schulman s-Gravendeel. Looptijd nieuwste cao: 1-1-2019 tot 1-1-2020 Vakbond: FNV | Download CAO Groothandel Eieren » | 6 februari 2019 CAO-naam CAO Groothandel Eieren Download Onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Eieren 2019-2020 > Onderhandelingsresultaat Groothandel in Eieren 2019-2020 (24-01-19) Looptijd Een 2 jarige cao van 1 januari 2019 t/m 31 december 2020. Loonmutaties - 2,00% loonsverhoging per 1 februari 2019 voor lonen boven de cao schale

Cao-boekje Dranken 2019-2020 - Cao Drankindustrie en

De besloten vennootschap Ha te Horecaproducten B.V. is gevestigd op Achter de Molen 8 te Almelo en is actief in de branche Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 06053243 en is gelegen in Nieuwstraat en omgeving in de gemeente Almelo De volgende CAO's wijzigen per 1 juli 2020. Wij hebben principe-akkoorden niet meegenomen. Mochten er nog vragen zijn over de CAO-wijzigingen, dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Ree CAO Uitvaartbranche 1 januari 2020 - 1 maart 2022 CAO UITVAARTBRANCHE 2020 - 2022 Salarisschalen (o.b.v. een 40-urige werkweek) Per 1 februari 2020 (incl. 3% Door anp 5 februari, 2020 // 16:31. Tweet Share. UTRECHT (ANP) - De vakbonden hebben een akkoord bereikt met de werkgevers over een nieuwe cao voor de technische groothandel

2 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen en Planten zijn op 12 augustus 2010 te Aalsmeer onderstaande CAO met als looptijd 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2012 overeengekomen. De partijen bij deze overeenkomst zijn: De werkgeversorganisatie VGB als vertegenwoordiger van de groothandelaren in bloemkwekerijproducten te Aalsmeer enerzijds en, FNV Bondgenoten. Cao-partijen in de Metalektro hebben ook afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarde pensioen. De uitvoering van deze pensioenregeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds van de Metalektro (PME), die de pensioenadministratie uitbesteedt aan MN. Hier vindt u de verplichtstellingen tot deelneming in PME CAO NIEUWS: Het is belangrijk dat de cao onderhandelingen in de technische groothandel nu eindelijk eens van start gaan, het is al te lang stil. 45.000..

cao groothandel horecaproducten akkoord 2017-201

Hieronder vind je op eenvoudige manier de CAO waar je onder valt: Zoek op je bedrijfs- of sectornaam. Bijvoorbeeld Philips of Kappers.. Vind je niet wat je zoekt? Kijk dan ook even hier, of neem contact op met onze medewerkers van CNV Info via 030 - 751 1001.Zij helpen je graag verder Akkoord cao Meubelindustrie en Interieurbouw Op 15 januari 2018 is er een akkoord bereikt. De huidige cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Hieronder vind je in het kort de gemaakte afspraken. - Loonsverhoging: Per 1 januari 2018 verhoging van de loonschalen en de daadwerkelijk betaalde lonen met € 35,- bruto per maand Akkoord CAO ETD 2018 - 2020 Looptijd en Loon De looptijd van de CAO bedraagt 24 maanden, te weten van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020 Eenmalige uitkering - 0,8% per 1 april 2018 over 12 maal het bruto salaris (exclusief toeslagen conform art. 2.10 van de CAO ) van de werknemer over de maand maart 2018 We hopen dat na de looptijd van deze cao, medio 2022, de crisis over is en er weer ruimte is voor een nieuwe cao met afspraken die werknemers perspectief geven en plezier in hun werk. 18 december 2020

cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden. En zo eindigt de laatste CAO-info van 2020 zoals het grootste deel van 2020: in mineurstemming. Wat mij helpt om hieruit te komen, is om de internetverbinding even uitzetten en de persoonlijke verbinding aan te zetten Ha te Horecaproducten B.V. in Almelo, Achter de Molen 8, 7605AP - Telefoonnummer, informatie en kaart van Ha te Horecaproducten B.V. - Rubriek Groothandel in voedingsmiddele De Cao Huisartsenzorg loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. 2 Salarisontwikkeling De salarissen conform bijlage 14 Cao Huisartsenzorg worden als volgt aangepast: een structurele verhoging per 1 juli 2019 met 3%; een structurele verhoging per 1 april 2020 met 3%. 3 De toekomst van de Cao Huisartsenzor De exploitatie van een groothandel in de levensmiddelen, zuivelproducten en aanverwante producten.,Industrieweg 46-a,Nardus Horecaproducten B.V. Zoeterwoude,Zoeterwoud Cao overleg verloopt in 2020 moeizaam. Werkgevers gebruiken de corona crisis om aan arbeidsvoorwaarden te knabbelen. Soms gebeurt dat ook op bedrijfsniveau in de Technische Groothandel. Als dat bij jou aan de orde is, laat het FNV dan weten..

 • Hippocampus werkt niet goed.
 • Baby deken Zeeman.
 • Mick Schumacher leeftijd.
 • Mega Charizard EX waarde.
 • Kado bezorgen verjaardag kind.
 • Scandinavische kinderkamer accessoires.
 • Lasagna recipe vegetarian.
 • Top 10 rijkste dj ter wereld 2020.
 • Mocktail Long Island iced tea.
 • Hoe vaak urinestoma vervangen.
 • Annabel de pop ontsnapt.
 • NS dagretour.
 • Klassiek sportief.
 • Thailand hoofdstad.
 • Wat is sinus.
 • Ligamentair letsel enkel.
 • Dr oetker Jelly Jumbo.
 • Entree Legoland Duitsland.
 • Apotheek Hazenkamp herhaalrecept.
 • Buffalo Special six.
 • ADHD baby symptomen.
 • ASAP Rocky net worth.
 • Waar ligt knooppunt Zonzeel.
 • Gezonde lunchbox.
 • Jesse Tyler Ferguson net worth.
 • Namen olifanten Amersfoort.
 • Eosinofiele oesofagitis vermoeidheid.
 • HD Metal Photo.
 • Andrea walking dead comic.
 • Gemeente Sint Niklaas.
 • Dictator Wikikids.
 • Nog steeds geen seks gehad.
 • Baan smart.
 • Buffel schedel gegraveerd.
 • Wolfram Alpha plot.
 • Hoed haken gratis patroon.
 • Hoe is KiKa ontstaan.
 • Verwijderde video terughalen Samsung.
 • Webcam Mosel.
 • Internet Explorer Microsoft.
 • Botox Schiphol.