Home

NHG otitis media volwassenen

Otitis media acuta bij volwassenen. Net als bij de totstandkoming van de vorige edities van deze standaard werd ook bij deze herziening onvoldoende bruikbaar onderzoek gevonden over acute middenoorontsteking bij volwassenen. Zie verder de NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen Deze nhg-standaard bespreekt oma bij kinderen tot 18 jaar. Bij volwassenen komt deze aandoening nauwelijks voor. oma is een bij kinderen vaak voorkomende infec-tieuze ontsteking van het middenoor die korter dan drie weken duurt, meestal veroorzaakt door Streptococcus pneu-moniae en Haemophilus influenzae. De kwaal is recidiveren

Otitis media acuta bij kinderen NHG-Richtlijne

 1. Otitis externa is vooral een aandoening van volwassenen; bij kinderen tot 15 jaar komt de aandoening niet vaak voor. 8 De Tweede Nationale Studie geeft voor otitis externa een incidentie van 12,5 per 1000 patiëntjaren. Bij volwassenen is er een geringe toename van de incidentie met de leeftijd
 2. Na het ontstaan van een otitis media acuta wordt enkele dagen afgewacht; alleen analgetica (paracetamol, acetylsalicylzuur of diclofenac) en neusdruppels (xylometazoline 0,5 mgml) worden voorgeschreven, géén antibiotica. Treedt er na 3 dagen geen verbetering op, dan worden antibiotica voorgeschreven
 3. Otitis media met effusie komt bij kinderen veel voor en heeft een gunstige prognose. Bij volwassenen komt OME nog maar zelden voor, maar dan kan er ernstige pathologie aan ten grondslag liggen. In de recente herziening van de NHG-Standaard Otitis media met effusie is de toevoeging 'bij kinderen' komen te vervallen
 4. KLINISCHE VERSCHIJNSELEN. SOM is evenals Acute Otitis Media (AOM) een aandoening van het slijmvlies van het middenoor, waaronder wordt verstaan de buis van Eustachius, het middenoor strictu sensu en de cellen van het mastoïd.3 De aandoening is waarschijnlijk een gevolg van een acute bovensteluchtweginfectie die op verschillende wijzen kan zijn ontstaan, of op een steriele vulling met vocht.
 5. Een acute (midden)oorontsteking of acute otitis media is een plotse, kortdurende ontsteking van het middenoor. De meest zichtbare tekenen ervan zijn een bol trommelvlies door de aanwezigheid van vocht in het middenoor. De oorzaak van een middenoorontsteking is meestal een verstopping van de buis van Eustachius

Dit wordt OME (Otitis Media met Effusie) genoemd, maar ook wel 'lijmoor' of 'glue ear' vanwege de soms stroperige samenstelling van het vocht. Als gevolg van het vocht kunnen klachten ontstaan van een vol of drukkend gevoel in het oor, soms pijn en gehoorsverlies. Als het vocht ontstoken raakt kan dit leiden tot een middenoorontsteking Het werkt pijnstillend, ontstekingsremmend en koortsverlagend. Het is te gebruiken bij pijn waarbij ook sprake is van een ontsteking, zoals bij gewrichtspijn, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew en jicht. Bovendien bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten, zoals abnormaal vaginaal bloedverlies NHG-Behandelrichtlijn Acute epididymitis bij volwassenen tegen de bof (BMR), klachten passend bij de bof (par otitis ) bij vermoeden van bof- orchitis. Lichamelijk zwelling 4 tot 7 dagen na een periode met koorts en par otitis en bij bekende gevallen van bof in de omgeving. vier tot zeven dagen na een periode met koorts en par otitis De medische term is Otitis Media met Effusie. Vooral kinderen tussen de twee en zes jaar krijgen deze aandoening en vaak aan beide oren tegelijk. Maar ook volwassenen kunnen een loopoor krijgen. Een lijmoor geeft meestal een wat drukkend gevoel, maar geen pijnlijke klachten Otitis media met effusie (OME) Voorlezen Print E-mail Bij een slijmoor zit er slijm in het middenoor. Klachten zijn slechter horen en soms een beetje oorpijn. Het komt vooral bij kinderen voor. Soms bij volwassenen..

• Het controlebeleid is vereenvoudigd. 2014 NHG-Standa ard Noten 1 Otitis media met effusie bij volwassenen Onderzoek bij volwassenen is nauwelijks beschik- baar omdat otitis media Slechthorendhei Er is sprake van een lijmoor wanneer je middenoor vanwege een ontsteking met vocht gevuld is in plaats van met lucht. Het heet lijmoor of glue ear vanwege de stroperige samenstelling van het vocht. Het wordt ook wel eens OME genoemd, wat staat voor Otitis Media met Effusie In de standaard 'Otitis media acuta bij kinderen' van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van otitis media acuta bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar. Otitis media acuta bij volwassenen komt betrekkelijk weinig voor en valt buiten het bestek van deze standaard Een chronische middenoorontsteking (otitis media chronica) is een langdurige ontsteking van het slijmvlies in het middenoor. Via een gaatje in het trommelvlies komt afscheiding uit het oor. Deze situatie duurt langer dan drie maanden. Vraag het de medisch specialis 2. NHG-standaard Otitis media acuta M09, 2014 3. NHG-standaard Otitis media met effusie M05, december 2014 4. Farmacotherapeutisch kompas Indicatieteksten Otitis media acuta, geraadpleegd januari 2019 5

Otitis externa NHG-Richtlijne

Otitis media acuta komt vaak voor in de huisartsenpraktijk, vooral bij jonge kinderen. In ruim 90 procent van de gevallen geneest een otitis media acuta spontaan binnen drie dagen. Daarop is ook het in de NHG-Standaard Otitis media acuta geformuleerde beleid gebaseerd:. Otitis media Volwassenen 1e keus amoxicilline po 750 mg 3dd 7 dagen 2e keus amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125 mg 3dd 7 dagen 3e keus azitromycine po 500 mg 1dd 3 dagen Kinderen 1 maand - 1

De behandeling van otitis media acuta Nederlands

 1. In de standaard 'Otitis media acuta bij kinderen' van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van otitis media acuta bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar. 1 Otitis media acuta bij volwassenen komt betrekkelijk weinig voor en valt buiten het bestek van deze standaard
 2. NHG-Standaard Otitis externa (eerste herziening). In: Bouma M, et al. (eds). NHG-standaarden voor de huisarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2014: 329-37. Wiersma TJ. NHG-Standaard Otitis externa nog actueel. Huisarts Wet 2014; 57: 471. Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied
 3. der goed en heeft last van maag- en darmklachten. Middenoorontsteking met effusie gaat ook vaak samen met een ontsteking van de bovenste luchtwegen en bij een niet goed functionerende buis van Eustachius.Soms komt er vies vocht of vocht met bloed uit één van beide oren
 4. Otitis media kan opgedeeld worden in otitis media acuta (OMA) en otitis media met effusie (OME) Een OMA is meestal het gevolg van een afgesloten buis van Eustachius, waarna (bacteriële) groei in het middenoor. Antibiotica in de vorm van amoxicilline(+clavulaanzuur) is meestal geïndiceerd
 5. Middenoorontsteking (otitis media) is een ontsteking van het slijmvlies van het middenoor. Een otitis media komt veel voor bij jonge kinderen. Er zijn drie vormen van otitis media; acute middenoorontsteking (otitis media acuta, OMA), middenoorontsteking met effusie (otitis media met effusie, OME) en chronische middenoorontsteking

Niet altijd onschuldig Huisarts & Wetenscha

Kinderen met een afwijkende uitslag bij de neonatale gehoorscreening worden bij voorkeur verwezen naar een audiologisch centrum. Deze standaard bespreekt ook otitis media met effusie bij volwassenen In de NHG Standaard M09 Otitis media acuta staat: Start direct met orale antimicrobiële behandeling bij: risicogroepen (onder andere kinderen < 6 maanden met otitis media acuta); forse algemene ziekteverschijnselen, ongeacht of er ook een loopoor bestaat via een spontane trommelvliesperforatie of een trommelvliesbuisje U kunt delen van het plaatje uitvergroten door erop te klikken. > Toon achtergrondinformatie. © 2009 NHG

Sereuze ontsteking van het middenoor Nederlands

1, v8 FK Achtergrondinformatie Otitis media acuta 1 5 Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas voor registratiehouders Graag reactie voor 30 november 2015 van de registratiehouders die volgens de consultatieprocedure kunnen reageren Otitis media acuta 10 ICD-10: H66.0 ICPC: H71 I Advies Bij de behandeling van otitis media acuta gaat de voorkeur uit naar een afwachtend beleid met. In de NHG-Standaard Otitis media met effusieworden richtlijnen gegeven voor de diagnostiek en het beleid bij kinderen (en volwassenen) met otitis media met. Ongeveer 50% de patiënten jonger dan 5 jaar heeft 4-6 weken na een otitis media acuta een otitis media met effusie en bij 25% is de effusie na 3 maanden nog aanwezi Chronische otitis bij volwassenen De chronische vorm van de ziekte bij volwassen patiënten kan tientallen jaren duren, vrijwel zonder te storen. Het is een feit dat het heldere klinische beeld alleen aanwezig is tijdens perioden van exacerbatie: als er geen dergelijke perioden zijn, worden noch pijn, noch koorts waargenomen Bronnen. NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen. M09; Otitis Media: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2013 Oct 1;88(7):435-440; Laatste update in mei 201

Otitis media bij kinderen is een zeer frequent voorkomende aandoening waarbij veel professionals zowel in de eerste lijn (huisarts, jeugd/CB-arts, logopedist) als in de tweede lijn (KNO-arts, kinderarts, audioloog, anaesthesist en microbioloog) betrokken zijn Otitis media 5 Dit is een niet pluis beeld al zou je dat op het eerste gezicht niet meteen zeggen.Het trommelvlies is intact, maar wel ingetrokken, met een verkorte hamersteel. Het gevolg is dat het trommelvlies op het lange been van de incus ligt en daar waarschijnlijk mee is verkleefd Inleiding. In de NHG-Standaard Otitis media met effusie worden richtlijnen gegeven voor de diagnostiek en het beleid bij kinderen (en volwassenen) met otitis media met effusie. Het betreft bijna altijd kinderen. Bij dit ziektebeeld is sprake van oor- of gehoorklachten ten gevolge van vochtophoping achter een gesloten trommelvlies zonder tekenen van acute infectie

Volwassenen; Kinderen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. Inloggen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. otitis media Adviezen; Opmerkingen; Bronnen; NHG Standaard 2014 Otitis media acuta bij kinderen. Antimicrobiële middelen. De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen: amoxicilline Herziene NHG-Standaarden Otitis media acuta bij kinderen en Otitis media met effusie bij kinderen, plus bijbehorende voorlichting 3 december, 2014 In de derde herziening van de standaard OMA bij kinderen is het medicamenteuze beleid opnieuw bekeken, ook bij de behandeling van een loopoor bij trommelvliesbuisjes of spontane trommelvliesperforatie Acute Middenoorontsteking of otitis media acuta Oorpijn, vooral bij kinderen, is in de meeste gevallen te wijten aan een acute middenoorontsteking of otitis media acuta. Bij kinderen jonger dan 6 jaar is dit een veel voorkomende aandoening die meestal volgt na een verkoudheid Sereuze otitis met middenoorschade wordt sereuze otitis media genoemd. Het kan uit twee typen bestaan: eenzijdig en tweezijdig. Volgens statistieken hebben mensen die hulp zoeken met symptomen van oorontsteking meestal bilaterale otitis, omdat de structuur van het gehoororgaan bij mensen de verspreiding van het ontstekingsproces van het ene oor naar het andere bevordert NHG Standaard 2014 Otitis media acuta bij kinderen. Antimicrobial resources. The following antimicrobial agents have been used in these recommendations: amoxicilline; azitromycine; External antimicrobial resources. amoxicilline; azitromycine; Menu position. Oor, neus en sinussen; Metadata. Swab vid: G-6935.

Een acute middenoorontsteking (otitis media acuta, OMA) is een plotselinge ontsteking van het middenoor die korter duurt dan drie weken. Andere namen voor deze aandoening zijn acute oorontsteking, acute otitis media, etterende otitis media en suppuratieve otitis media. Het komt vooral voor bij jonge kinderen De NHG-Standaard Otitis media acuta bij kinderen geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van otitis media acuta bij deze groep.1 Onder otitis media acuta verstaat men een infectieuze ontsteking van het middenoor met een duur korter dan drie weken Naast otitis media en otitis interna bestaat er ook zoiets als otitis externa. Deze pijnlijke buitenoorontsteking komt vaker voor bij volwassenen en herkent u aan de ontsteking van de huid in de gehoorgang. Otitis externa komt vooral veel voor bij frequente zwemmers. Want in vochtige omgevingen, zoals het zwembad, biedt uw oorsmeer minder.

Acute oorontsteking bij volwassenen · Gezondheid en wetenscha

Middenoorontsteking Thuisart

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bracht in 2005 de herziene NHG-standaard 'Otitis Externa' uit, hieruit zijn gegevens over de Nederlandse situatie geëxtraheerd. Onze doelstelling was om de Amerikaanse multidisciplinaire richtlijn te adapteren aan de Nederlandse situatie met behulp van de kennis van Nederlandse experts In de tweede herziening van de NHG-Standaard 'Otitis media acuta bij kinderen'1 wordt de diagnostiek en behandeling beschreven bij een infectieuze ontsteking van het middenoor met een duur korter dan drie weken. Achtergrond. Otitis media acuta wordt gekenmerkt door een rood, bomberend of niet-doorschijnend trommelvlies en gaat gepaard met oorpijn, algemeen ziekzijn, koorts en soms een loopoor Chronische otitis externa. Chronische otitis externa is een langdurige of steeds terugkerende ontsteking van de oorschelp en/ of de uitwendige gehoorgang. Deze aandoening treft vaak beide oren. Vraag het de medisch specialist . Twijfels of onzekerheid na een ziekenhuisbezoek zijn heel gewoon

Video: Richtlijnen & praktijk NHG

Otitis media acuta onderscheidt zich van otitis media met effusie door de kenmerken van een acute infectie. Otitis media wordt gekenmerkt door een rood, bomberend en/of niet-doorschijnend trommelvlies en gaat in de regel gepaard met acuut ontstane oorpijn, algemeen ziekzijn (onder andere met koorts) en soms een loopoor Otitis externa (ontsteking van de gehoorgang en/of het buitenoor) Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Otitis of met Otitis in de titel . Dit is een doorverwijspagina , bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Otitis inzichtelijk te maken Otitis media: Lees meer over symptomen, diagnose, behandeling, complicaties, oorzaken en prognose Volwassenen; Kinderen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. Inloggen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. otitis media Indicaties: actieve chronische mucosale otitis media, looporen. Prioriteit Medicatie Opmerking; NHG Standaard. KNO CBO Richtlijn

Loopoor of lijmoor: Otitis media met effusie Beter Hore

Otitis media met effusie is een regelmatig voorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Hoe stelt u de diagnose? Wat is doorgaans het beloop? Wanneer verwijst u, en wanneer is een ingreep zinvol? Deze PIN is gebaseerd op de NHG-Standaard Otitis media met effusie bij kinderen (2014). PIN in vogelvlucht Op deze pagina verkrijgt u belangrijke informatie over het onderwerp otitis externa (gehoorgangontsteking). Ervaar welke oorzaken leiden tot een otitis externa en welke symptomen hierbij horen. Ook wordt er beschreven hoe de arts een diagnose maakt en hoe deze ontsteking van de gehoorgang behandeld kan worden

De film staat voor NHG-leden al klaar in uw overzicht met e-Producten. Verschijningsdatum: september 2020. In deze instructiefilm wordt stap voor stap het Inbrengen oortampon bij otitis externa in de huisartsenpraktijk gedemonstreerd. Lichamelijk onderzoek bij niet-traumatische knieklachten bij volwassenen Acute middenoorontsteking bij kinderen (acute otitis media) 22/03/2019. Lees meer » Nieuwsbrief. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Je opmerking × Wat is je opmerking over 'Oorpijn bij volwassenen' Otitis media met effusie (OME) 1 Omdat JGZ-professionals regelmatig kinderen met otitis media met effusie (OME) tegenkomen, is deze bijlage toegevoegd ter informatie. De tekst is gebaseerd op de NHG-standaard en de KNO-richtlijn. De JGZ hoeft OME niet actief op te sporen Richtlijn otitis media bij kinderen in de tweede lijn. (2012). Utrecht: CBO; Nederlandse Vereniging voor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. NHG-standaard Otitis Media met Effusie. (2014). Deze bijlage is ook te downloaden als pd NHG Otitis media acuta (OMA) Door | 2020-11-26T11:58:36+00:00 april 10th, 2002 | Deel dit bericht met anderen! Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest Email. Recente berichten. Kerstwens team artsportaal; Partnerschap eerste 4 NHG-expertgroepen; Nieuwe.

Volgens NHG verwijzing voor eventueel buisjes na 6 maanden. De werkgroep acht verwijzing op basis van psycho-sociale argumenten na 3 maanden gerechtvaardigd (Vóór verwijzing logopedie, controle oren.) Volwassenen. Onderzoek huisarts Otoscopie: Cerumen, otitis externa, OME. Stemvorkproeven hecht de werkgroep itt NHG wel waarde aan Het idee van deze wachttijd is meestal het lichaam een kans om de bacteriële infectie te bestrijden op zichzelf geven. Als een volwassene heeft terugkerende periodes met otitis media, kan een arts een operatie in plaats aanbevelen. Antibioticum medicijnen zijn de meest voorkomende behandelingen voor otitis media bij volwassenen

Serous Otitis Media - YouTube

Slijmoor Thuisart

Elke ouder kent het hulpeloze gevoel als zijn of haar kind oorontsteking (otitis media) heeft. Veel oorontstekingen gaan vanzelf over, maar niet allemaal. En sommige kinderen hebben constant een oorontsteking. Voor deze kinderen biedt Medtronic een tweetal behandelingen Ontdek de perfecte stockfoto's over Otitis Media en redactionele nieuwsbeelden van Getty Images Kies uit premium Otitis Media van de hoogste kwaliteit Otitis externa is een diffuse ontsteking van de huid van de gehoorgang die gepaard kan gaan met pijn, jeuk, afscheiding, schilfering, roodheid, zwelling en eventueel gehoorverlies. Meestal ontstaat het door overgroei van micro-organismen door verstoring van de cerumenlaag (oorsmeer). Cerumen, een lipidenproduct van de apocriene klieren en de talgklieren in de gehoorgang, is normaliter zuur en. Hieronder staan de evidencebased richtlijnen voor medische praktijkvoering die door Domus Medica of in samenwerking met ons werden gemaakt. Als u ingelogd bent, vindt u ook de bijhorende steekkaart, ander implementatiemateriaal en een samenvatting van de richtlijn

Otitis media acuta (OMA) Bij otitis media acuta (acute oorontsteking) is het slijmvlies in het middenoor oedemateus waardoor er een verminderde functie is van de trilhaarbeweging. Hierdoor vult het middenoor zich met secreet waarop vervolgens een geleidingsgehoorverlies ontstaat met heftig kloppende oorpijn en een rood uitpuilend trommelvlies In dit eerste artikel tonen we aan de hand van een geval van otitis media bij een kind hoe een klinisch probleem uit de dagelijkse praktijk wordt omgezet in een beantwoordbare vraag of bibliografische zoekvraag. Huisarts Nu 2003;32(7):331-335. download 73.79 K Volwassenen; Kinderen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. Inloggen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. KNO 2 Otitis media - verwekker onbekend Adviezen; Opmerkingen; Bronnen; Adviezen ≥ 18 jaar Prioriteit Medicatie Opmerking; Medicatie: NHG standaard Otitis media acuta 2014 [toc ]Otitis media met effusie is een conditie van het middenoor, gekarakteriseerd door ophoping van vloeistof achter een gesloten trommelvlies, zonder duidelijke tekenen van acute infectie. NHG-standaard (Geneeskunde): Otitis media effusie bij kinderen - M18 | JoH In the United States, acute otitis media (AOM), defined by convention as the first 3 weeks of a process in which the middle ear shows the signs and symptoms of acute inflammation, is the most common affliction necessitating medical therapy for children younger than 5 years. See the image below

otitis media (Syn: een middenoorontsteking, otitis media) Middenoorontsteking is een ontsteking in de holte achter het trommelvlies. Het middenoor is via de buis van Eustachius verbonden met de neus-keelholte. Een middenoorontsteking ontstaat bijna altijd doordat de buis van Eustachius is afgesloten [toc ]Otitis media acuta is een infectieuze ontsteking van het middenoor met een duur korter dan drie weken. NHG-standaard (Geneeskunde): Otitis Media Acuta bij kinderen - M09 | JoHo Skip to main conten

Zoeken NHG

NHG Rx-Formularium, update oktober 2020: Astma . De indicatie Astma bij volwassenen is aangepast naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Astma bij volwassenen. Met behulp van aparte geneesmiddelkeuzes per inhalator is het nu makkelijker om een specifieke inhalator voor te schrijven. Otitis U bent op zoek naar een specifieke NHG-Standaard of NHG-Behandelrichtlijn? Of naar een overzicht van alle informatie die het NHG te bieden heeft over ouderenzorg? Hier vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen en vindt u per onderwerp alle gerelateerde informatie samengevat op een pagina Met een Energiebespaarbudget komen energiebesparende maatregelen voor iedere woningbezitter binnen handbereik. Het is ook met NHG mogelijk om hiervoor extra te lenen bij de aanschaf van een huis, maar ook bij een verbouwing of het oversluiten van de hypotheek

Lijmoor (Otitis media met Effusie) - Aandoeningen

congestion nasal & Otitis media & resfriado augdo Symptoomchecker: mogelijke oorzaken zijn Bovenste luchtweginfectie. Bekijk nu de volledige lijst met mogelijke oorzaken en aandoeningen! Praat met onze Chatbot om uw zoekopdracht te verfijnen bron: NHG standaard Otitis media acuta bij kinderen . Tabel 3a Amoxicilline, dosering voor kinderen (dagdosering 40 mg/kg) 5-7 jaar 20-25 kg 3 dd 5,5-7 ml 3 dd 250-375 7-11 jaar 25-37 kg 3 dd 7-10m' 3 dd 375-500 10-14jaar 34-53 kg tablet Leeftijd Gewicht Preparaat 25 mg/ml, 100 ml 50 mg/ml, 100 ml disper tablet 375 o Acute otitis media volgt vaak op een infectie van de bovenste luchtwegen. Die wordt bij kinderen meestal veroorzaakt door een virus (meestal een verkoudheidsvirus of het respiratoir syncytiaal virus) en soms een bacterie (met name Haemophilius influenza of pneumokok). Tegen beide bacteriën worden kinderen inmiddels gevaccineerd

De aanbevelingen in de richtlijn Otitis externa bij hond en kat geven de dierenarts een leidraad voor de diagnostiek en behandeling van otitis externa bij hond en kat

NHG-Standaard Otitis media met effusie. January 2009; DOI: 10.1007/978-90-313-6614-9_64. Deze standaard bespreekt ook otitis media met effusie bij volwassenen. Discover the world's research De digitale huisartsenbrochure over het Bardet-Biedl syndroom (BBS) gaat dieper in op de symptomen en behandeling van deze aandoening, de impact van de aandoening in het leven van de patiënt en de rol van de huisarts hierin.BBS is een zeldzame autosomaal-recessieve aandoening, waarbij de cilia (de trilharen) zijn aangedaan. Ciliaire disfunctie zorgt voor problemen i ConclusieNiveau 4De eerste lijn (NHG) heeft standaarden ontwikkeld waarin beschreven staat opwelke indicatie een kind met otitis media naar de tweede lijn verwezen dient teworden.D Damoiseaux 2006, Van Balen 2005AanbevelingenDe werkgroep is van mening dat de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschapuitgangspunt kunnen zijn waarin de indicaties worden beschreven waarmee kinderen met.

Otitis Media and grommet surgery | NITV

NHG Richtlijnen Oorontsteking Aandoeningen Huisarts

Het NHG ontvangt zeer regelmatig allerlei verzoeken van externen om zeer uiteenlopende vormen van informatie op onze Vaccinatie van kinderen of volwassenen buiten de hierboven genoemde groepen wordt door het RIVM niet actief Pneumokokken zijn veroorzakers van zowel niet-invasieve ziektebeelden zoals otitis media acuta, sinusitis. Midden oorontsteking of otitis media is een veelvoorkomend probleem bij kinderen en in mindere mate bij volwassenen. Middenoorontstekingen zijn een gevolg van een slecht werkende buis van Eustachius, die het middenoor met de neus-keelholte verbindt Onafhankelijkheid van de opstellersHet hoofd van de NHG-afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap beoordeelt de formulieren, waarna wordt besloten over definitieve toelating tot de werkgroep.Hierbij gelden de volgende basisregels:Directe en persoonlijke financiële belangen bij een aanbeveling in de standaard staan het zitting nemen in de werkgroep in de weg Volwassenen; Kinderen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. Inloggen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. otitis externa Adviezen; Opmerkingen; Bronnen; NHG standaard Otitis externa 2014. Antimicrobiële middelen. De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen: flucloxacilline; Externe referenties

H70 Otitis externa H71 Otitis media acuta/myringitis H72 Otitis media met effusie H73 Tubair catarre/tubastenose H74 Chronische otitis media/andere infectie oor H74.01 Chronische otitis media H74.02 Mastoïditis H74.03 Cholesteatoom H75 Neoplasma oor H75.01 Maligniteit oor H75.02 Benigne neoplasma oor H76 Corpus alienum in oo Fireman B, Black S, Shinefield H, et al. Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on otitis media. Pediatr Infect Dis J 2003;22:10-6. Appelman C, Van Balen F, Van de Lisdonck E, et al. NHG-Standaard Otitis media acuta (eerste herziening). Huisarts Wet 1999;42(8):362-6 Otitis media, de meest voorkomende, volgt op een oorinfectie (infectie van het trommelvlies of de luchtwegen, zoals een verkoudheid) en komt vooral voor bij zeer jonge kinderen, hoewel het ook in mindere mate bij volwassenen kan voorkomen. Het kan soms tot drie weken duren en kan leiden tot koorts, buikpijn of misselijkheid Dosis amoxicilline bij kinderen NHG-Standaarden Otitis media acuta, Rhinosinusitis en Acuut hoesten aangepast DSpace/Manakin Repositor

NHG-PraktijkWijzer Informatiebeveiliging De PraktijkWijzer Informatiebeveiliging in de huisartsenpraktijk (IB) (versie 2018) biedt u een praktisch stappenplan om de informatiebeveiliging voor uw praktijk te laten voldoen aan de landelijke normen. -- Bent u NHG-lid? Dan staat dit product al voor u klaar bij 'Mijn e-Producten' Volwassenen; Kinderen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. Inloggen; Home Therapie Oor, neus en sinussen. otitis externa Adviezen; Opmerkingen; Bronnen; NHG standaard Otitis externa 2014. Antimicrobiële middelen. De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen: Flucloxacilline; Externe referenties

Otitis Media: Acute Otitis and Otitis Media with Effusion

Chronische middenoorontsteking - Medicinf

Log in op SWABID met IDM Auth Central Authentication. Om veiligheids redenen en toekomstige mogelijkheden is de procedure van SWABID verbeterd

Vestibular Disease - Fitzpatrick ReferralsACUTE OTITIS MEDIA PRESENTING WITH EAR BLEEDINGMycoplasma in Beef Cattle | VCE Publications | Virginia Tech
 • Spaans weerbericht Lanzarote.
 • Zelfklevende Pleister Kruidvat.
 • Meervoud life.
 • Wanneer gaat de N3 dicht.
 • Gentle bra kopen.
 • Veere varen.
 • CHRYSLER configurator.
 • Zelfstandig naamwoord Frans oefenen.
 • Moomins girl.
 • Fallout 4 End of the Line.
 • Chesterfield laptoptas.
 • Muurschildering kinderkamer prijs.
 • Keukendeurtjes renoveren.
 • Sample synoniem.
 • Cauda equina syndroom mictie.
 • Daniel brühl net worth.
 • Vakantiehuisje Kootwijk.
 • Best 2D animation software free.
 • Helpen tegen eenzaamheid.
 • Oud hout.
 • 7S model scriptie.
 • BMW X1 elektrisch.
 • Vin Diesel parents.
 • Baby koorts en diarree.
 • De oude kerstbal.
 • Opstoot Crohn herkennen.
 • Vegetarische loempia 24Kitchen.
 • Beste drama films.
 • Driver Trust mouse Wireless.
 • Anna Nooshin zus.
 • Grasmaaier mes Universeel.
 • Opel Tigra TwinTop Automaat.
 • Euforie betekenis.
 • Kerstreis lille.
 • CAW West Vlaanderen.
 • Kosten lidmaatschap Lage Vuursche.
 • Tommy Hilfiger pull.
 • Flexpool Martini Ziekenhuis.
 • Verkleving baarmoeder na keizersnede.
 • Witte kwartel.
 • Autostoel verlenger.