Home

Aandachtspunten poortkatheter

Om de wonde goed te laten genezen moet je het een tiental dagen rustig aandoen met de arm van de lichaamszijde van de poortkatheter, dus niet tillen en geen plotse, hevige bewegingen maken. Zodra de huid goed geheeld is, mag deze gewoon gewassen worden. Je kan douchen of een bad nemen. Een verband is dan niet meer nodig Jérôme: 'Vóór elke aanprikbeurt controleer je de incisie en de regio van de poortkatheter op zwelling, bloedlekkage, hematoom, roodheid of pijn. Vóór de toediening van medicatie moet je zeker zijn dat de poort goed functioneert; dat er een vlotte infusie en vlotte bloedaspiratie mogelijk is.' Poortkatheter 7 Als u antistollingsmedicatie neemt, informeer dan altijd bij uw arts of u die al dan niet voor deze ingreep moet onderbreken. U hebt één of twee dunne littekens van 1 tot 4 cm lang. Het is moge Het kan dat u, in overleg met uw behandelend arts, zelf het reservoir gaat aanprikken en vloeistoffen of medicijnen gaat toedienen. Dit is afhankelijk van de soort vloeistoffen of medicijnen en de duur van de toediening. Hierbij gelden extra aandachtspunten. Deze worden op de afdeling met u besproken

Hoe prik je een poortkatheter (Port-a-Cath) aan en spoel je hem door? We brengen de techniek stap voor stap in beeld. Maak de bijbehorende toets en verdien twee accreditatiepunten. Door gebruik van een poortkatheter spaar je de venen. Premium. Dit artikel is verschenen in . Premium Poortkatheter is een algemene benaming voor het systeem. De naam die gebruikt wordt voor de poortkatheter kan variëren en is afhankelijk van het merk dat gebruikt wordt. In SJG Weert wordt vooral de merknaam Port-a-cath gebruikt. In deze folder wordt de algemene naam poortkatheter ge Aandachtspunten poortkatheter - Coggle Diagram: Aandachtspunten poortkatheter . indien naald ingebracht in septum = gevaar voor luchtembool bij openen verbinding met buitenluch Poortkatheter, een poort in de bloedbaan Een poortkatheter is een katheter die sinds 2009 steeds meer wordt geplaatst. Deze katheter kan voor verschillende doelen gebruikt worden INLEIDING. Verscheidene behandelingen in de kinderoncologie vereisen een veilige regelmatige toegang tot het veneuze systeem, vaak voor langere tijd.1 Het steeds opnieuw aanprikken van de dunne venen van een kind vraagt van de arts de nodige inspanning en een goede technische vaardigheid, terwijl het voor het kind een fysieke en emotionele belasting is

Een goed functionerende poortkatheter kan jarenlang blijven zitten. Je dient te weten wat belangrijke aandachtspunten zijn bij het verzorgen en aanprikken van een poortkatheter. Evenals bij het toedienen van medicijnen of vloeistoffen en het afnemen van bloed via een poortkatheter. Bij cliënten met een poortkatheter is er een risico op. # Aandachtspunten bij een poortkatheter Je poortkatheter kan verstopt raken. Als het spoelen van de katheter moeilijk of onmogelijk is, kan de (thuis)verpleegkundige of huisarts in eerste instantie de naald herprikken en, indien mogelijk en zonder extra druk uit te oefenen, de katheter spoelen met fysiologische zoutoplossing 0,9%

Je dient te weten wat de belangrijke aandachtspunten zijn bij het verzorgen en aanprikken van een poortkatheter. Evenals bij het toedienen van medicijnen of vloeistoffen en het afnemen van bloed via een poortkatheter. Bij patiënten met een poortkatheter is er een risico op complicaties. Zowel direct na het inbrengen als op de langere termijn Aandachtspunten • De poortkatheter kan worden gespoeld door een thuisverpleegkundige (een zelfstandige of via een organisatie) of door de huisarts. • Vraag een voorschrift voor het spoelen van de katheter (elke 12 weken) aan uw behandelend arts in het ziekenhuis. De thuisverpleegkundige of huisarts heeft het nodige materiaa

De plaatsing van de intraveneuze poortkatheter

 1. Enkele aandachtspunten bij heparinisatievan de poortkatheter: • Contoleer steeds de concentratie van de Heparine. • Na ingebruikname van de flacon is deze slechts 24u herbruikbaar. • Sluit steeds onder positieve druk af; de stamper van de spuit ingedrukt houden tijdens afsluiten kraantje/klemmetje
 2. Met een poortkatheter is de kans op beschadiging aan kleine aders in de arm of ontsteking er niet omdat we niet steeds moeten prikken in de bloedvaten van uw arm. Bloedafnames en toediening van geneesmiddelen en contraststoffen verlopen hierdoor ook pijnloos. Een poortkatheter kan in principe meer dan 12 maanden blijven zitten
 3. Verpleegkundige aandachtspunten en interventies bij de zorgvrager met een poortkatheter. Specifieke observatiepunten bij een zorgvrager met een poortkatheter
 4. Aandachtspunten aanprikken poort •Bij aanwezigheid naald: om de 7 dagen vernieuwen •Poortsystemen moeten regelmatig gespoeld worden om verstopping te voorkomen •Steeds spoelen met 20 ml NaCl 0,9%, om de 3 maanden indien poort niet wordt gebruikt •Verwijderen poort indien 6 à 12 mnd niet gebruik
 5. De port-a-cath is een implanteerbaar systeem voor toediening van medicatie in de bloedbaan.De poort kan door de huid aangeprikt worden met een speciale Hubernaald zodat de bloedvaten in de armen niet meer dienen aangeprikt te worden
 6. Een poortkatheter vermijdt dat uw perifere venen - die vaak heel moeilijk te vinden zijn - herhaaldelijk dienen aangeprikt te worden. Met andere woorden, zij zal er voor zorgen dat uw behandeling veel comfortabeler verloopt. Dankzij de plaatsing van een poortkatheter kan uw medicatie op elk gewenst ogenblik quasi pijnloos geïnjecteerd worden

Poortkatheter: zo voorkom je verstopping - Nursin

Naar huis met TPN

Poortkatheter - UZ Leuve

 1. g: opletten voor hypomanie, over stimuleren bij suïcidale patiënt. Plots psychose of hallucinaties Slaap en eetpatroon (misselijkheid?) Bloeddruk opvolgen hypotensi
 2. patiënt), kan tijdens de operatie de poortkatheter al aangeprikt worden met een speciale Huberpuntnaald. Extra aandachtspunten • Om nabloeden zoveel mogelijk te voorkomen, is het soms nodig om de eerste uren na de plaatsing een drukverband of zandzak aan te bren-gen. • De eerste dagen na de ingreep is het mogelijk dat je nog wat ongema
 3. Verpleegkundige aandachtspunten Mieke Debrauwere Verpleegkundig specialist intraveneuze katheterzorg UZ Gent Intraveneuze toegangswegen: juiste 3 Poortkatheter: alarm! -koude rillingen of koorts (> 38,5°C), vbna spoelen -zwelling en/of pijn-roodheid, etter of pijn thvprikplaats-weerstand bij spoelen
 4. De poortkatheter kan gebruikt worden voor CT en MRI om contraststoffen in te spuiten, dan moet er wel worden nagekeken of er een drukbestendige poort werd geplaatst. Wanneer u met het vliegtuig reist, is het best om de infofolder die u kreeg bij de plaatsing te tonen. Een poortkatheter vormt geen belemmering voor (vliegtuig)reizen. Aandachtspunten

De celdelingremmende geneesmiddelen die gebruikt worden bij chemotherapie, heten ook cytostatica. Welke medicijnen u krijgt, hangt onder andere af van de soort kanker, het stadium van de ziekte, uw algemene conditie Niet alle kankercellen zijn even gevoelig voor dezelfde medicijnen. Daarom wordt meestal een combinatie (een 'cocktail') van verschillende cytostatic Wat we doen. Kom op tegen Kanker wil kanker vermijden, bestrijden, verzachten. Daarom mobiliseren we zo veel mogelijk mensen die zich inzetten tegen kanker

Bij veel behandelingen is het nodig dat medicijnen langdurig via de bloedbaan worden toegediend. Door een centraal veneuze katheter (ook wel CVC genoemd) in te brengen, is het mogelijk vloeistoffen via de bloedbaan toe te dienen Een PICC-lijn (perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter) kan nodig zijn om langdurig en/of veelvuldig toegang tot de bloedbaan te hebben 3.2.5 Aandachtspunten - het gebruik van het opgegeven materiaal is van essentieel belang voor: - preventie van prikaccidenten en bloedgerelateerde infecties, - het bekomen van een gesloten systeem, - nooit naalden recappen, - afname van hemoculturen via katheters dient te worden vermeden omwille van risico op contaminatie • Spoel de poortkatheter daarna pulserend met 10 ml NaCl 0.9%. Sluit af onder positieve druk : sluit de klem terwijl de laatste 3 ml traag wordt ingespoten. • Dek het prikgaatje af met een steriel verbandje direct na het verwijderen van de naald. Aandachtspunten • De poortkatheter kan worden gespoeld door ee

Inbrengen van de Port-A-Cath - Radboudum

 1. Chemotherapie is een behandeling van kanker met medicamenten, de zogenaamde cytostatica. Deze medicamenten zorgen ervoor dat sneldelende kankercellen afgeremd of gedood worden. Omdat deze geneesmiddelen ook gezonde cellen doden, hebben ze heel wat nevenwerkingen
 2. fectie (sepsis) en diepveneuze trombose dan patiënten met de al langer gebruikte centraal veneuze en poortkatheter
 3. U vindt hier u alle gepubliceerde WIP Werkgroep Infectiepreventie-Richtlijnen op het gebied van infectiepreventie. De meeste van deze WIP-Richtlijnen zijn onderverdeeld naar type gezondheidszorginstelling: ziekenhuizen [ZKH
 4. 1 Maag Darm Leverziekten (MDL) ERCP onder diepe sedatie Onderzoek van de galwegen en de afvoergang van de alvleesklier Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat een inwendig onderzoe
 5. Een centrale veneuze katheter is een katheter die in het veneuze systeem wordt ingebracht. Deze katheter kan voor veel toepassingen worden gebruikt

bepaling van een poortkatheter . indicatie voor het gebruik van een poortkatheter . contra indicaties bij het gebruik van een poortkatheter . plaatsing van een poortkatheter . VPK aandachtspunten bij poortkateters. werk op aseptische wijze . kijk de injectieplaats na . lokaliseer de injectiekamer voor het aanprikken 1 Efficiente Katheterzorg in de Thuisverpleegkunde P. Crombez Hoofdverpleegkundige Dpt. Hematologie Expert Vpl. Onderzoek & Ontwikkeling Jules Bordet Instituut, Brussel President SIO (Société Belge des Infirmiers en Oncologie) Board Member Chair Advocacy WG EONS (European Oncology Nursing Society) Board Member ESNO (European Specialist Nurses Organization) Co-Chair Study Group Cross-Cultural. Spoel de poortkatheter daarna pulserend met NaCl 0,9% 20 ml. Sluit af onder positieve druk: sluit de klem terwijl de laatste 3ml traag wordt ingespoten. Verwijder de naald en dek af met een verbandje. AANDACHTSPUNTEN Laat uw patiënt tijdig weten wanneer er een voorschrift voor het spoelen van d aandachtspunten bij het gebruik en onderhoud includeren: handhygiëne, het gebruik van chloorhexidine 2 % in alcohol 70 % voor de huidontsmetting en het respecteren van de inwerkingstijd alvorens de poortkatheter aan te prikken. Wat betreft het ontsmetten van de huid en materialen geldt dat voor iedere manipulatie aan de poortkatheter Specifieke aandachtspunten voor de zorgverlener: » Controleer steeds het insteekpunt aan de poortkatheter. » Wees bedacht op lokale reacties ter hoogte van insteekplaats, infecties, extravasatie » Gelieve zo weinig mogelijk te manipuleren aan het verband. Indien toch manipulatie nodig is, draag nitril handschoenen

poortkatheter. 7 Bijzondere aandachtspunten Zorg voor voldoende vohtinname (2 liter) op de therapiedag en de daaropvolgende dagen, dit om een goede nierfuntie te ehouden. Zorg voor voldoende lihaams eweging. Het is afgeraden om na de therapie met de wagen te rijden omda Technische commissie voor Verpleegkunde, 27 september 2007. 6 / 27 B2. ♦ Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze aandoeningen. ♦ Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en transfusies eventueel met technische hulpmiddelen Vanaf 1 januari 2017 gebruiken we geen heparine meer bij in alle vasculaire katheters (diepe veneuze katheter, poort, hickman, picc, midline, perifere katheter) Dit betekent concreet dat de katheter wanneer deze niet in gebruik is, gevuld wordt met minstens 10 ml fysiologische zoutloplossing (NaCl 0.9%) en niet meer met heparine

Nursing Challenge: Aanprikken van een poortkatheter / Port

Een poortkatheter Wanneer de ader moeilijk aan te prikken is, of bij bepaalde specifieke chemotherapieschemas, wordt een poortkatheter geplaatst. Dit systeem verbetert het comfort en de toediening van medicatie. Een poortkatheter is een onderhuidse aanprikpoort en bestaat uit een reservoir verbonden met ee Aandachtspunten . Let erop dat de leiding opgerold is en nergens blijft haken. Zo geraakt de leiding niet beschadigd en komt de naald niet uit de poortkatheter. Lekkende vloeistof kan irriteren op je huid en slijmvliezen. Het hoogteverschil tussen infuuspomp en katheter moet hetzelfde zijn,. Aandachtspunten en tips voor de patiënt..... 5 4. Informatie voor de thuis- inloop. De pomp werkt dus niet op batterijen of elektriciteit het doorspoelen van een poortkatheter. 9. Sluit de klem van de poortkatheternaald onder positieve druk. 10. Houd de huid en naald tegen en verwijder het verband. 11 Health event in Brugge, Belgium by ZoWe vormingscentrum on Tuesday, June 8 202 DRAINAGE VAN ASCITESVOCHT VIA EEN POORTKATHETER.. 124 108. BLOEDNEUS aandachtspunten, observatie, frequentie. Voor gebruik van apparaten bovendien de opstelling, werking/gebruik, reiniging en onderhoud, storingen (probleem, oorzaak, oplossing) en technische gegevens. 1

poortkatheter naar de bloedbaan. Deze wijze van medicatietoediening kan op een zeer veilige wijze verlopen als u de volgende richtlijnen strikt in acht neemt. Enkele aandachtspunten U kunt de toediening volgen. Het ballonnetje wordt na verloop van tijd dunner en korter (eerst in de lengte dan in de breedte). U merk Met een infuus wordt doorgaans bedoeld de toediening van een oplossing, vaak fysiologisch zout of een oplossing van 5% glucose, of een mengsel van die twee, maar ook wel transfusie-bloed of een suspensie van respectievelijk alleen bloedcellen of bloedplasma.Dit gebeurt 'intraveneus' (in een bloedvat) of 'hypodermaal' / 'subcutaan' (onder de huid) via een canule (een slangetje) Samenvatting - compleet - Sociaal werk 3de jaar thomas more - 2015/2016 - 17 pagina's - leergroep mw Summary - lecture alle colleges - Volledige samenvatting van hygiëne 1via Summary - lecture alle colleges - Volledige samenvatting van microbiologie 1via Summary - lecture alle colleges - Volledige samenvatting van microbiologie en hygiëne + de leerdoelen ingevuld

Video: Aandachtspunten poortkatheter - Coggle Diagra

Aandachtspunten: » Probeer NOOIT zelf de naald terug te plaatsen wanneer deze uit de poortkatheter is! » Controleer regelmatig de pomp en de leiding op lekkage. Doe bij lekkage handschoenen aan, sluit onmiddellijk de klem en neem contact op met het ziekenhuis . Was je huid en handen grondig met water en zeep specifieke aandachtspunten op de afdeling VoorwoordWelkom op de afdeling dagziekenhuis.Onze equipe wil zich inzetten om je een aangename stageperiode te be zorgen.We heb be n deze brochure gemaakt om je een be etje wegwijs tehelpen.Nu, alles kan niet in een brochure vermeld worden, dus vraag zelfzoveel mogelijk.We wensen je een fijne en leerrijke stageperiode.Personeel dagziekenhui

Poortkatheter, een poort in de bloedbaan Mens en

Complicaties van een intraveneus toedieningssysteem (Port

Poortkatheter (thuiszorg) • ZorgPad Professional : ZorgPad

Het borstcentrum van het Jessa Ziekenhuis bestaat sinds 1996. In het borstcentrum kan je als patiënte terecht met borst- en/of gynaecologische aandoeningen bij ons interdisciplinair team Nieuwe richtlijnen astma Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie Nursing Challenge: Toxische epidermale necrolyse (Nursing 12/2018) Nursing Challenge: Tramadol (Nursing 11/2018) Nursing Challenge: Aandoeningen van de schildklier (Nursing 12/2019) Nursing Challenge: Aanprikken poortkatheter (Nursing 07-08/2018) Nursing Challenge. Specifieke aandachtspunten Tijdig de beloproepen beantwoorden van de patiënten Goede observaties zijn noodzakelijk + rapportage aan de verantwoordelijke verpleegkundige Entyvio, toedienen pamidronaat, toedienen kuurinfuus, spoelen poortkatheter 5.2.2

Poortkatheter AZ Maria Middelare

Aandachtspunten : Specifieke aandachtspunten worden beschreven op de Zorgnetpagina van het chirurgisch daghospitaal. Premedicatie. Xanax® volgens procedure . • Plaatsen poortkatheter • Spataderoperatie • Naar huis wat nu? Informatie over thuiszorg • DSA -AV fistel: Pijncentru Je poortkatheter wordt aangeprikt of er wordt een katheter in de arm geplaatst. Het is mogelijk dat vooraf bijkomende medicatie wordt toegediend via de leiding aandachtspunten en bijwerkingen Chemotherapie werkt niet alleen op kwaadaardige cellen, maar tast ook gezonde weefsels aan Specifieke aandachtspunten - Goede observaties zijn noodzakelijk + rapportage aan de verantwoordelijke verpleegkundige - Afwijkende parameters/waarden onmiddellijk rapporteren aan de verantwoordelijke verpleegkundige 4.1.4 toedienen kuurinfuus, spoelen poortkatheter.

Poortkatheter (ziekenhuis) • ZorgPad Professional

DRAINAGE VAN ASCITESVOCHT VIA EEN POORTKATHETER..... 129 108. BLOEDNEUS werkwijze, aandachtspunten, observatie, frequentie. Voor gebruik van apparaten bovendien de opstelling, werking/gebruik, reiniging en onderhoud, storingen (probleem, oorzaak, oplossing) en technische gegevens Aanprikken, spoelen en medicatietoediening via poortkatheter. Bereiding en toediening van intraveneuze medicatie. EKG nemen Leren omgaan met patiënten na een slecht-nieuwsgesprek. Specifieke onderzoeken bijwonen zoals bronchoscopie, EBUS en longfunctieonderzoek. Inzicht krijgen in verloop slaapstudie Samenvatting Bank en beurs binnenstebuiten Samenvatting Marketingcommunicatie Samenvatting Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen (Editie 2015, 12de, herz. dr.). Samenvatting - compleet - Volledige samenvatting vdi+ Samenvatting Meten en meetkunde Samenvatting warmtelee Toediening gebeurt via poortkatheter en de patiënten worden steeds geëvalueerd tijdens het MOC (multidisciplinair oncolo-gisch consult). aandachtspunten voor de huisarts bij de behandeling van CrC dr. ines deleu - medische oncologie - aZ nikolaas • avastin: Avastin is een VEGF (vascular endothelial growth factor) inhi

Specifieke Technische Verpleegkundige Verstrekkingen (STVV's

Doelstellingen. Hoofdstuk 1: Verpleegkundige diagnostiek. De student. kan de stappen van het probleemoplossend model verwoorden en toelichten. kan motiveren waarom er gebruik wordt gemaakt van dit model Casus gelijkaardig aan les dus diabetes en samenvatting van aandachtspunten van bv repiratoir systeem in eigen woorden. Klinisch redeneren: Les 1 = Het klinisch redeneren omvat het proces van het koppelen van de eigen observaties en interpretaties aan de medische kennis om zodoende te beredeneren welke volgende stappen genomen moeten worden voor het verpleegkundig handelen

Verpleegkundige aandachtspunten en interventies bij de

Poortkatheter Psychosociale begeleiding bij kanker Registratie van kanker (IKNL) Verpleegkundig Specialist Oncologie Voorlichtingsgesprek chemo. Osteoporose Botbreuk na uw 50e jaar Botontkalking (Osteoporose) Botontkalking, onderzoek en behandeling Calciumweter Tekort aan botmassa (Osteopenie verwijderd worden. De patiënten met een poortkatheter worden afgesloten met heparine. 6.2 De patiënten-indeling De patiënten zijn verdeeld over de gehele dag maar, net zoals op andere afdelingen, komen er ook piekmomenten voor. Momenten waarop veel patiënten aanwezig zijn, zijn 's morgens van 8u30 tot 11u en 's middags van 13u tot 15u ontsteking, poortkatheter. Een rekker, emmer en top. 29/10/2018 Ilse Van Den Berghe 5 reacties. de antibiotica zal op punt worden gesteld en om twaalf uur kunnen we dan met een paar uur vertraging met een waslijst aandachtspunten naar Parijs vertrekken Na de operatie moet u enkele goede gewoonten aanleren. Hier volgen de drie belangrijkste engagementen voor een succesvolle operatie. Engagement 1 Eetgewoonten wijzigen en goede eetgewoonten behouden zijn het allerbelangrijkst na een operatie.Bovendien is het noodzakelijk om dagelijks vitaminesupplementen in te nemen 8.2 Aandachtspunten: 18 9 Hulp bij zelfdoding 19 10 Extra voorlichting aan de patiënt en zijn naasten 20 11 Besluitvorming en procedure 21 11.1 Algemeen 21 11.2 Patiënten met een verlaagd bewustzijn 21 Bij patiënten met een verlaagd bewustzijn kan de situatie gecompliceerd zijn. 2

PAC (port-a-cath) - poortcatheter voor iv toediening

Basisprincipes en specifieke aandachtspunten bij elk type katheter. Praktische oefening: verzorging van Midline/PICC, aanprikken en zorg aan poortkatheter. Deel op . Campus kennedylaan. President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk. t. 056 63 63 63. Stadscampus reepkaai. Reepkaai 4, 8500 Kortrijk. Social links. Facebook; Twitter In de wetenschappelijke literatuur wordt het aanprikken van een poortkatheter met steriele handschoenen in vraag gesteld. Om het aanprikken met niet-steriele handschoenen te kunnen implementeren - of m.a.w. de aseptische non touch techniek (ANTT) - dient de verpleegkundige belangrijke principes in acht te nemen Algemene aandachtspunten Lichaamsvochten zoals urine, stoelgang, sperma, vaginaal vocht of braaksel kunnen na de chemobehandeling kleine hoeveelheden cytosta - tica bevatten. Let daarom op voor besmetting van huisgenoten door algemene hygi-eneregels strikt in acht te nemen. Vermijd contact met lichaamsvocht gedurende de eerste dagen na toe-diening AANDACHTSPUNTEN • Kom voorbereid op stage: kijk voor de stage de anatomie, de fysiologie en de reeds geleerde pathologie na. • Herhaal je technieken. Denk steeds aan steriliteit en ziekenhuishygiëne. • We verwachten samen met je school een grote inzet en leergierigheid, patiëntgerichtheid en vriendelijkheid De student beschrijft de verpleegkundige zorgen en aandachtspunten vanuit een casus bij patiënten met specifieke 1. Centrale katheter 2. Parenterale voeding 3. Intraveneuze subcutane poortkatheter 4. Basiszorgen respiratoire patient Deel oncologie: ontstaan, verloop, prognose, risicofactoren, behandeling, verpleegkundige op.

B. Braun Access Port Systems Celsite implanteerbare ..

Zorg voor geïnplanteerde poortkatheter Stoma- en incontinentie verzorging Lavementen blaaszorg Oogindruppeling gedurende 30 dagen vanaf de dag van operatie Aan- en uitdoen van steunkousen of windels (compressietherapie) Sondages en spoelingen Parenterale voedin info voor de ouders man, vrouw en kind Colonspoeling Colonspoeling Het is bijna zover, binnenkort mag uw baby het ziekenhuis verlaten. Waarschijnlijk kreeg u hierover al heel wat informatie De student bespreekt de verpleegkundige aandachtspunten bij handelingen met betrekking tot de medische beeldvorming Centrale katheter 2. Parenterale voeding 3. Intraveneuze subcutane poortkatheter 4. Basiszorgen respiratoire patient 5. Dialysepatiënt Deel oncologie: ontstaan, verloop, prognose, risicofactoren, behandeling, verpleegkundige. Steriliteit is hierbij een belangrijk aandachtspunt om de katheter zo lang mogelijk te kunnen behouden. Gedurende de opname van het kind worden verschillende lesmomenten voor-zien waarin de ouders en eventuele andere mantelzorgers informatie krijgen en technieken kunnen inoefenen

De centraal-veneuze catheter bij de behandeling van

5. Aandachtspunten bij de therapie: Een allergische reactie op Taxol® kan af en toe voorkomen. Dit kan enerzijds onmiddellijk optreden en uit zich in een gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, rillingen of huiduitslag tijdens of kort na het inlopen van de chemotherapie. Soms kan het nodig zijn om de chemotherapie tijdelijk te onderbreken Specifieke aandachtspunten op deze verpleegeenheid 3.1 Algemeen 16 3.2 Begeleiding van 16 3.3 Observatie en rapportage 17 3.4 Administratief 17 3.5 Afdelingsgebonden terminologie 18 4 • aanprikken + verzorgen van een poortkatheter 2.5.3 Spijsverteringsstelse Tips en aandachtspunten • start met 50-75 % omgerekende dosis opiaat als huidige opiaat tolerantie gaf, • start met 75% omgerekende dosis opiaat als huidig opiaat veel bijwerkingen geeft • Doorbraak medicatie is 10-20% van dagdosis • metoclopramide versterkt de opname van morfine • epidurale medicatie > 3maanden > poortkatheter

Doelgroep: Alle geïnteresseerden ongeacht hun werkveld, hetzij ziekenhuis, thuiszorg, onderwijsinstelling, WZC of rusthuis. Docenten: Mevr.Carla Logghe. Startdatum: 05-02-2021 Einddatum: 05-02-2021 Cursusdagen: Vrijdag 05 februari 2021 Duur: 1 lesdag Tijdstip: van 09.00 tot 17.00 uur Locatie: Vesalius instituut voor verpleegkunde - Leffingestraat 1 - 8400 Oostend Health event in Brugge, Belgium by ZoWe vormingscentrum on Tuesday, March 9 202 periode/Jaar ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL). 3e Landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie - lokatie: Utrecht (NL). Arrestantenzorg Forensische Verpleegkunde - lokatie: Utrecht (NL). Opstarten met Motiverende Gespreksvoering.

 • Formule 1 2015 stand.
 • Paardenbox onderdelen.
 • Max Planck Institute Hamburg.
 • Spearmint thee ah.
 • Kruidvat Zwijndrecht vacatures.
 • Bijwerkingen mri scan.
 • Polyester vloeren prijzen.
 • Tong uitsteken emoji.
 • Numerieke reeksen oefenen.
 • Pirates of the Caribbean 1 cast.
 • Hoeveel piramides zijn er.
 • Nikon lens 18 300.
 • Ispahaan betekenis.
 • Hurghada reviews.
 • Spontane sollicitatie Kind en Gezin.
 • Jim Crow personage.
 • Rups blauwe regen.
 • Werkblad breuken groep 7.
 • Fast Charge kabel Samsung S6.
 • Au maroc.
 • 1 eiige tweeling 2 geslachten.
 • Smegmapaté.
 • Krachttraining benen.
 • Hepatitis B en C.
 • Opstoot Crohn herkennen.
 • Onderwerp en persoonsvorm werkblad.
 • IPhone speciale tekens.
 • Aardhommel.
 • Stop Dierenleed.
 • Eindhoven sluitingstijden horeca corona.
 • Brasem slijm.
 • Pinus sylvestris L.
 • Lake Tahoe vakantie.
 • GAMMA krijtverf Wit.
 • Panasonic Lumix.
 • BMW modellen 2020.
 • De Lijn Hasselt abonnement.
 • Pinnacle Studio Video monitoring turned off.
 • A9 Akersloot.
 • Gratis speurtocht downloaden.
 • Shaqir o'neal lengte.