Home

Kwaliteitskaart Leesbevordering School aan Zet

KWALITEITSKAARTEN EN HANDREIKINGEN - Onderwijsdataban

De Kwaliteitskaart Leesbevordering is een uitgave van Projectbureau Kwaliteit. Het Projectbureau Kwaliteit draagt zorg voor de uitvoering van spoor 3 en 4 van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad en samen met het Ministerie van OCW. Varrolaan 60 3584 BW Utrech Kwaliteitskaarten School aan Zet. Het programma School aan Zet is per juli 2016 gestopt. Bijna 4.000 scholen van 700 besturen in het speciaal, primair en voortgezet onderwijs hebben aan het programma deelgenomen om zich te ontwikkelen tot lerende organisaties De kwaliteitskaarten van School aan Zet bieden praktische informatie en tips voor ouder en scholen op het gebied van lezen en taalonderwijs. School aan Zet ontwikkelde ook kwaliteitskaarten voor de samenwerking met ouders

KWALITEITSKAART. Lezen - Bibliotheek op school. Inleiding ..

 1. Deze kwaliteitskaart geeft toegankelijke en praktische informatie over het herkennen en begeleiden van jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw van het basisonderwijs. Besproken wordt hoe je hen stimulerend kunt begeleiden zodat deze kl zich kunnen ontwikkelen in de zone van naaste ontwikkeling
 2. Kwaliteitskaart, Schoolaanzet.nl; READ. Kwaliteitskaart Vloeiend lezen - School aan Zet . READ. Taal/lezen. Vloeiend lezen. beslist meegenomen worden. Er wordt in de onderbouw nauwelijks informatief (voor-)gelezen en als er al aandacht wordt besteed aan vloeiend lezen (zoals. bedoeld.
 3. Het programma School aan Zet stopt per 1 augustus a.s. haar dienstverlening. In de afgelopen vier jaar ondersteunde School aan Zet bijna vierduizend scholen in het po, s(b)o en vo bij hun kwaliteitsverbetering met behulp van gesprekken, praktische tools en voorbeelden. De ontwikkelde producten en instrumenten blijven beschikbaar op de website schoolaanzet.nl
 4. uten voortgezet technisch lezen met een gestructureerde methodische aanpak; 60
 5. Deze kwaliteitskaart is ontwikkeld door Patty van Scherpenzeel en een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de handreikingen en kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl. KWALITEITSKAART februari 201

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen ..

School aan Zet. Hartelijk dank voor uw bezoek. Het programma School aan Zet is per 1 augustus 2016 afgerond. Deze website is per 1 februari 2018 ook niet meer beschikbaar kwaliteitskaart lichten we een tipje van de sluier op door een aantal praktische handvatten aan te reiken die je als leerkracht verder zouden kunnen helpen. Allereerst is het echter goed om je bewust te zijn van het 'type' vragen dat je kunt stellen. HOGERE EN LAGERE ORDE VRAGEN Leesbevordering is het stimuleren van lezen door het aanbieden van en werken met kinderboeken. Waarom je aan leesbevordering in de klas zou moeten doen, lijkt mij voor elke leerkracht inmiddels wel duidelijk. Al in 1997 was in De wereld van het kinderboek (Troelstra, 1997) te lezen waarom leesbevordering belangrijk is Deze kwaliteitskaart is ontwikkeld door Arlette Buter en Maaike Verschuren en is een uitgave van School aan Zet. Voor vragen over deze kwaliteitskaart kunt u contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl. KWALITEITSKAART KKGSB29 Deze kwaliteitskaart Consolideren is samengesteld door Dirkje van der Nulft en Marianne Verhallen en is een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de handreikingen en kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl

H Leesbevordering.indd - School aan Zet

 1. uten instructielessen 45
 2. De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. De aanpak is het resultaat van het samenvoegen van de belangrijkste programma's rondom leesbevordering en mediawijsheid, die sinds 2008 hu
 3. De Kwaliteitskaart Woordenschat Voorbewerking (maart 2012) is samengesteld door Dirkje van der Nulft en Marianne Verhallen en is een uitgave van School aan Zet. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl. KWALITEITSKAART KKVBW13

Kwaliteitskaart Excellentiebevordering Door Middel Van

Kwaliteitskaart Rapporten Kaart 4.12 Leraren Verantwoordelijke Intern begeleider Geëvalueerd 7-12-2017 zet dit in Parnassys. of belemmert het onderwijs aan deze leerling en zijn functioneren op school? Onderbouw dat met gegevens uit het rapport, LOVS,. Leesbevordering in de klas was nog nooit zo makkelijk! Bij het promoten van boeken is het echter ook belangrijk om aandacht te besteden aan andere boeksoorten. Zet lezen op de agenda! Inspirerende workshops en presentaties voor je team of in de klas! Hier inhuren Bij ons op school stond een tijdje terug het onderwerp begrijpend luisteren op de agenda. Maar wat is dat eigenlijk en hoe oefen je dat bij kl? Op de kwaliteitskaart van begrijpend luisteren van School aan zet staat de volgende tekst te lezen Kwaliteitskaart Noodplan Coronavirus Kaart Ouders/leiding en leraren • Iedere dag zet de leraar voor 10.00 uur een bericht met opdrachten klaar in Zuluconnect. • Dagelijks kunt u tussen 10:00 en 14:00 uur via de chat van Social Schools vragen stellen aan Onder de leesomgeving verstaan we: het boekenaanbod, de ondersteunende rol van de professional (zoals pedagogisch medewerkers, bibliothecarissen en docenten), de stimulerende rol van ouders en vrienden en tijd en aandacht voor lezen; een rustige plek en een rustig moment

Kwaliteitskaart Vloeiend lezen - School aan Zet Vloeiend

Zet ze op een tafel of vensterbank en daag de kinderen uit om een verrassingsboek te gaan lezen. Gewoon ééntje pakken en beginnen. Ik heb eens bezoek gehad van Jacques Vriens op school en die gaf de kinderen als tip: lees de eerste zeven bladzijden, vind je het boek dan nog steeds niet leuk of niet bij je passen, kies dan een ander boek KWALITEITSKAART In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap referentieniveaus voor taal en rekenen geformuleerd. Scholen zijn sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen in het onderwijsaanbod als uitgangspunt te nemen. Dez Deze kwaliteitskaart is samengesteld door Kees Broekhof, Sardes en is een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de kwaliteitskaart kunt u contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl. Differentiëren Voorlezen is in de praktijk meestal een activiteit in de grote kring Goed onderwijs zet juist niet het kind centraal, maar de leraar 'Scholen lopen te veel achter hypes aan', zegt Naaijkens. op de Alan Turingschool is alles vastgelegd op zogeheten kwaliteitskaarten. Dat heeft enorme voordelen, zeggen Naaijkens en Bootsma van uw brede school wilt verbeteren. Deze kwaliteitskaart bestaat uit verschillende criteria die kunnen helpen bij het vaststellen van de kwaliteit van de brede school en bij de evaluatie2 daarvan. Na het invullen krijgt u geen oordeel over of u wel of niet een brede school bent, of binnen welk type de brede school valt. Wel word

In het belang van de leesbevordering is vanaf schooljaar 2016/2017 een bibliotheek op school gerealiseerd. De bibliotheek is toegankelijk voor ouders en kinderen. Daarnaast zet de school momenteel een leesmediaconsulent in om kinderen te laten zien hoe ze met boeken kunnen werken in het onderwijs. De leesmediaconsulent ondersteunt de school bi School aan Zet wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW, de PO-Raad en de VO-raad. 2 3 inhoudsopgavE 1. Verantwoording 4 2. Handleiding 7 2.1 Onderzoeken en ontwerpen in de klas 7 Zie de kwaliteitskaart voor tips over hoe je dit aan kunt pakken. 2.3 Leerjare School aan Zet heeft een 'Kwaliteitskaart Gesprekkencyclus' ontwikkeld, waarmee de gesprekkencyclus op een gestructureerde en efficiënte manier een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de medewerkers en van de school. In de kaart komen de soorten gesprekken,.

'Zet advies basisschool op kwaliteitskaart' De kwaliteit van middelbare scholen moet ook worden afgemeten aan de vooruitgang die leerlingen boeken tijdens hun schoolcarrière. Het oordeel van de basisschool over het niveau van de leerling moet daarom op de zogenoemde kwaliteitskaart komen te staan.... 11 februari 1999, 0:0 Kwaliteitskaart arbeidstoeleiding School Aan Zet. De kwaliteitskaart geeft een beeld van de arbeidstoeleiding in het Pro en VSO. Het gaat oma alle activiteiten die leerlingen voorbereiden op het krijgen van arbeid, in welke vorm dan ook De Kwaliteitskaart Vaardigheden van de leerkracht op leesontwikkeling is een uitgave van Projectbureau Kwaliteit. Het Projectbureau Kwaliteit draagt zorg voor de uitvoering van spoor 3 en 4 van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad en samen met het Ministerie van OCW. Varrolaan 6 De leesbevordering omvat tal van activiteiten en programma's die bewezen effectief zijn. Kwispellezen is het 'teksten voorlezen aan een speciaal getrainde hond, waarvan de non-verbale feedback (bv. kwispelen) Deskundige docent zet in op relatie Maak leesbevordering een speerpunt voor komend schooljaar! Bronnen: Clements, J. (2017). Building an outstanding reading school: six strategies to make reading for pleasure work in your school. Oxford: Oxford School Improvement. Huysmans, F. (2013). Van woordjes naar wereldliteratuur: de leeswereld van kinderen van 7 - 15 jaar

Werken met de Viertakt in het kort: de kwaliteitskaart van School Aan Zet; Schoolaanzet: kwaliteitskaart_de_Viertakt . De eerste 1001 Nederlandse woorden die anderstalige kinderen moeten leren; Duizend en één woorden (Bacchini, Boland, Hulsbeek, Pot & Smits) Het naadje van de kous: woordenschatontwikkeling (voor gevorderden Deze kwaliteitskaart is samengesteld door Arlette Buter en Maaike Verschuren en is een uitgave van School aan Zet. Voor vragen rond de kwaliteitskaart kunt u contact opnemen met School aan Zet: Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl KWALITEITSKAART KKGIR91 Inleiding Binnen het onderwijs speelt evalueren continu een rol, kwaliteitskaart opbrengstgericht werken school aan zet. Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het en het middelbaar beroepsonderwijs, kan het goed zijn dat je kinderen in deze periode de jonge vleermuizen horen die protesteren als hun moeders 's avonds op jacht gaan, Kwaliteitskaart opbrengstgericht werken school. Deze Kwaliteitskaart Groep 3 rekenen t/m 10 is samengesteld door Arlette Buter een uitgave van Projectbureau Kwaliteit. Het Projectbureau Kwaliteit draagt zorg voor de uitvoering van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad. Postbus 85246 3508 AE Utrecht e-mail info@schoolaanzet.n De laatste kwaliteitskaarten van School aan Zet voor speciaal onderwijs klaar. [ 25 JUN 2015 LECSO ] Onderwijskwaliteit #onderwijs School aan Zet is een landelijk onderwijsprogramma waar ruim 3.000 scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs aan meedoen

School aan Zet, kwaliteitskaart Kl met een ontwikkelingsvoorsprong. Op veel scholen wordt er nu gewerkt met de Bibliotheek op school. Daarnaast is er het concept Boekstart voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten. Verder zocht ik nog naar informatie over hoeveel en hoe lang kinderen lezen per week en toen stuitte ik op een interessant stuk van de leesmonitor waaruit blijkt dat leerlingen steeds minder gaan lezen naarmate ze ouder worden Kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid. Dit instrument, ontwikkeld door EtuConsult en Stichting Aktief Ouderschap, is bedoeld voor alle organisaties die met kinderen werken en voor ouders. Met dit instrument kunt u samen ouderpartnerschap in beeld brengen, verder ontwikkelen, borgen en bewaken Scholen kunnen zo het boekenaanbod rond een bepaald onderwerp tijdelijk aanvullen. De bibliotheek kan leerkrachten ook met advies, materiaal en praktische ondersteuning helpen boeken in de klas te brengen. De kwaliteitskaart Kunst van lezen beschrijft hoe school en bibliotheek samen kunnen werken. 2 KW kaar

Kwaliteitskaart Stimulerend Signaleren Begaafdheid

Kwaliteitskaart Loopbaanoriëntatie en -begeleiding . De school heeft LOB-inspiratiedagen voor medewerkers waar praktijkvoorbeelden aan bod komen. D. e school steunt en initieert initiatieven om kennis over LOB te onderhouden en vergroten Zelf aan zet 5. Netwerken: In gesprek me App met de informatie van het project 'School aan Zet' met filmpjes ter inspiratie voor leraren en kwaliteitskaarten Kwaliteitskaart School aan Zet: Selectie en begeleiding (beginnende) leraren kwaliteits...aren01.pdf (1,26 MB) Kennisrotonde - Wat zijn de redenen voor uitval van vo-leraren uit het beroep in de eerste vijf jaren

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen is opgeheven. De kwaliteitskaart van BredeSchool.nl is daarmee ook niet meer beschikbaar. Wel is deze voortgezet door Etu Consult als ' Nulmeting'. Indien u interesse heeft om deze te gebruiken, neem contact op met Job van Velsen: EtuConsult B.V., Bolderweg 1, 1332 AX Almere Telefoon: 036 532578 De kwaliteitskaart bestaat uit verschillende criteria die kunnen helpen bij het vaststellen van de kwaliteit van de brede school en bij de evaluatie daarvan. Na het invullen krijgt u geen oordeel over of u wel of niet een brede school bent, of binnen welk type de brede school valt Kwaliteitskaart Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo Denk aan terugdringen van voortijdig school verlaten, excellentie, 4. Loopbaansturing: Ga zelf aan zet 5. Netwerken: Ga in gesprek Om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hu Afgelopen weekend las ik een artikel in de Volkskrant met een intrigerende kop: 'Goed onderwijs zet niet het kind, maar de leraar centraal'. Interessant, want zijn we er juist niet heel blij mee dat tegenwoordig het kind centraal staat? Ieder kind is immers anders, leert anders en moet ook anders worden benaderd. De tijd van [ Vakblad HJK (de wereld van het jonge kind) biedt al meer dan 45 jaar actuele en betrouwbare vakinformatie over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen

zaken op school is een absolute voorwaarde voor een veilig schoolklimaat. 2. Besteed in reguliere lessen of via themaprojecten aandacht aan onderwerpen die bedreigend kunnen zijn voor de veiligheid op school. 3. Zet eventueel peer-educators in (voorlichting door leerlingen aan leerlingen). 4. Werk aan de professionalisering van docenten Voorlezen en luisterlezen en ook samenwerkend lezen dragen bij aan het begrip van mondelinge taal een daarmee ook aan leesbegrip. (Smits, Koeven, 2016; van Oosten 2016). Leestempo, leestoon, intonatie leer je eenvoudigweg door een tekst hardop en begrijpelijk voor te dragen voor een geboeid publiek in de klas, door er veel over na te denken en door er vaak met elkaar over te praten

werken met kwaliteitskaarten (WMK) Ducent

KWALITEITSKAART BEWEGINGSONDERWIJS Kaart 9.1.1 Ouders; activiteiten Verantwoordelijke School-Leraren-leerlingen-ouders Geëvalueerd Juli 2019 Doel: We streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde onderlinge ver-houdingen, daarom leren we de kinderen de basis van motorische vaardigheden, samenwer Kwaliteitskaart consolideren School aan Zet. Gratis te downloaden op: www.rezulto.nl Algemene Handleiding Woordenschat bij Nieuwsbegrip, 2018 In de Nota Benes schrijven wij regelmatig over allerlei zaken die te maken hebben met begrijpend lezen, schrijven en woordenschat, ingegeven door de wetenschap of praktijk

Kwaliteitskaarten School aan Zet - Universiteit Utrech

is het belangrijk om aandacht te besteden aan het lezen thuis (PIRLS, 2006). • Uit het PISA onderzoek blijkt dat veel Nederlandse scholen aangeven te kampen met een tekort aan bevoegde docenten. Ook blijkt dat de nieuwe generatie leerkrachten weinig tijd en aandacht besteedt aan leesbevordering Leesbevordering is op het merendeel van de vmbo-scholen in meer of mindere mate geborgd in het beleid. 80% van de docenten zegt dat leesbevordering is opgenomen in het beleidsplan, 60% heeft een taal- en/of leescoördinator aangesteld, 57% heeft een leesplan en 48% onderhoudt een structurele samenwerking met de bibliotheek - dan wel werkt eraan deze zaken te realiseren. 47% neemt deel aan een. of aan te vullen. Dat kan in groepjes of individueel. Het kan een prikbord over één (voorgelezen) boek zijn of een verzameling van gelezen boeken bijvoorbeeld voor De Weddenschap of de Jonge Jury. Digitale werkvormen Met behulp van ICT kun je ook leesbevordering vormgeven. Bedenk hierbij dat digitale werkvormen geen doel op zich zij

Werken met ouders: kwaliteitskaarten - Ouderwij

 1. gen, uitstroomprofielen, tussendoelen, evaluaties en opbrengstanalyses op verschillende niveaus in een speciale school. De kaart bevat een stappenplan waarmee leerkrachten hun aanbod gerichter kunnen afstemmen op het beoogde uitstroomniveau van een leerling e
 2. Kwaliteitskaart begrijpend luisteren - School aan zet Praktische richtlijnen voor de lesopbouw bij begrijpend luisteren. Doorlopende leerlijnen begrijpend luisteren - Expertisecentrum Nederlands Uitleg rond de leerlijn begrijpend luisteren en de volledig uitgewerkte tussendoelen voor begrijpend luisteren
 3. uten voor aan mijn groep. Hierbij zet ik diverse boeken centraal, zowel de populaire leesboeken zoals 'Superjuffie' en 'De Gorgels' als andere genres zoals gedichtenbundels
 4. uut de tijd om aan de ander te vertellen wat voor boeken hij of zij graag leest
 5. Vrees voor oneerlijke schoolbeoordeling Van onze onderwijsredactie DEN HAAG - De 'kwaliteitskaart' om scholen te beoordelen mag pas worden ingevoerd als iedere leerling die begint aan de.
 6. Kwaliteitskaart Gedrag opgesteld door leden van de kenniskring Gedrag-en Leerproblemen Hogeschool Edith Stein 2012 1. Grondhouding leerkracht Voor een veilige prettige werksfeer is de grondhouding van de leerkracht van belang: een open, accepterende en ondersteunend

Onderzoek en meet de onderwijskwaliteit van je school met WMK. Je maakt zelf kwaliteitskaarten aan en je bepaalt thema's voor kwaliteitszorg om verder te onderzoeken en ontwikkelen, zowel op korte als lange termijn Kwaliteitscriteria van brede school en IKC. Met deze kwaliteitskaart krijgt u alle belangrijke aspecten van uw eigen brede school in beeld. Dit kan bij de start van het proces als de brede school nog gestalte moet krijgen, of gaandeweg als u de kwaliteit van uw brede school wilt verbeteren Per school kun je voor max 10% (reguliere school) of voor max 20% (scholen met speciale indicatie) van je leerlingen subsidie aanvragen, waarbij je per leerling maximaal € 900 kunt indienen. Je kunt de subsidie aanvragen tussen 18 augustus en 18 september 2020 Kan leesbevordering de ontlezing stoppen? Een beschouwing naar aanleiding van empirisch onderzoek Lezen in de vrije tijd hangt positief samen met het verwerven van basistaalvaardigheden als begrijpend lezen, met schoolprestaties en met scores op alle onderdelen van de Cito-eindtoets basisonderwijs JansonAdvies verzorgt advies, productontwikkelingen teksten voor scholen in het primair onderwijs. Vooral in de rol van 'kritische vriend' die spiegelt en doorvraagt, van ideeënbron en van schrijver/redacteur voor flyers en websites wordt JA ingezet

Kwaliteitskaart Kl Stimulerend signaleren

 1. School en bibliotheek vullen elkaar aan en vervullen in de provincie nu zelfs samen een voortrekkersrol. De schoolmediatheek sluit hierbij aan en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen. De website www.lees plan.nl is op het St-Gregorius College een onderdeel van het taalbeleid
 2. Op de groepen in de kinderopvang wordt regelmatig voorgelezen. Zowel managers als pedagogisch medewerkers vinden dit leuk én belangrijk, blijkt uit het onderzoek Voorlezen in de kinderopvang 2020.Voor het onderzoek, dat werd uitgevoerd door Kantar, werd een vragenlijst uitgezet onder 93 managers en 330 pedagogisch medewerkers van kinderopvanginstellingen
 3. lerarenopleidingen en scholen. Albert Oving is expert bij School aan Zet voor scholen in het primair onderwijs en voor de samenwerkingsverbanden lerarenopleidingen en scholen. Hij is onder meer gespecialiseerd in de lerende organisatie. Aan de eerste workshop namen 28 deelnemers deel en bij de tweede workshop waren 18 deelnemers aanwezig
 4. KWALITEITSKAART Een warme en hechte relatie met de leerkracht biedt een leerling emotionele ondersteuning en veiligheid. Dit leidt tot positieve relaties met medeleerlingen en een goede werkhouding. Staan de leerkracht en ouders 'zij aan zij', dan bevordert dit het vertrouwen van ouders in de school en het werkplezier van leerkrachten
 5. De bibliotheek op school. Strategisch samenwerken aan leesbevordering in het voortgezet onderwijs . 1. Inleiding . Wist u dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Van de 15jarigen is bijna 15% laaggeletterd
 6. Nieuwe kwaliteitskaarten: state-of-the-art School aan Zet ontwikkelt instrumenten en kwaliteitskaarten om scholen op alle thema's te voorzien van state-of-theart kennis
 7. Aan het begin van het schooljaar heeft de leerkracht de doelen van het basisaanbod voor de groep op gebied van taal, lezen en rekenen en de blokken in de methodes bestudeerd. De groepsleerkracht formuleert doelen die hij/zij op de M toetsen beoogt te behalen. Daarnaast inventariseert hij/zij datgene wat nodig is om de lessen voor te bereiden, t

Kwaliteitskaart Vloeiend lezen - School aan Zet

KWALITEITSKAART Groep 1-2 Tellen en getalbegrip Rekenen PO Tip (1) Aan het eind van groep 2 moeten leerlingen in staat zijn hoeveelheden één voor één te tellen, resultatief tellen. Dit houdt in dat leerlingen: periode vindt afstemming plaats binnen de school In zijn verhaal geeft hij dan ook aan dat de dalende leesvaardigheid en leesmotivatie een maatschappelijk probleem is waarbij kinderopvang, scholen en bibliotheken elkaar kunnen én moeten versterken. Het is de taak van het onderwijs en de bibliotheken om de verantwoordelijkheid te nemen voor leesbevordering De ministers van OCW starten een leesoffensief. Dit schrijven zij in hun reactie op het advies over leesbevordering van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, dat op 3 december tegelijkertijd met de beleidsreactie op het Pisa-onderzoek naar de Tweede Kamer werd gestuurd. In Pisa-2018 komt onder andere naar voren dat de leesvaardigheid van 15-jarigen in Nederland ten opzichte van 2015. Home › School aan zet. In de materialenbank vind je een schat aan artikelen, Mocht je documenten of onderwerpen missen, laat het ons dan weten. Kwaliteitskaart Vos en Haas tegen de zomerdip Vakantiewerkschrift Vos en Haas op het eiland Werkbladen Tot Kijk Vos en Haa door School aan Zet • Individuele ondersteuning op maat bij de uitvoering van plannen van aanpak, door: - gesprekken met experts in de rol van . critical friend - peer reviews - masterclasses en intervisie • De onderlinge kennisdeling tussen de swv's wordt vormgegeven door: - goede aanpakken - netwerkportretten - kwaliteitskaarte

School aan Zet stopt, producten blijven beschikbaar PO-Raa

De cursus zet de cursist in beweging tot: 1. Haar/zijn droom te ontdekken 2. Droom vormgeven 3. De droom in geschreven taal op papier zetten 4. Actief aan de slag gaan om de droom te verwezenlijken. (werk-,stageplek zoeken, sollicitatiebrief schrijven) De cursist werkt aan: • Spreekvaardigheid (presenteren) • Luistervaardigheid. Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen is opgeheven. De kwaliteitskaart van BredeSchool.nl is daarmee ook niet meer beschikbaar. Wel is deze voortgezet door Etu Consult als ' Nulmeting'. Indien u interesse heeft om deze te gebruiken, neem contact op met Job van Velsen: EtuConsult B.V., Bolderweg 1, 1332 AX Almere Telefoon: 036 532578 Advies: 'Zet strips of sportboeken op de leeslijst van scholen' Om jongeren meer én langer aan het lezen te krijgen, moeten scholen de verplichte leeslijst flink vernieuwen en kunnen.

- Naleggen en aanvullen van reeksen aan de hand van stippenkaarten - Laat de leerling zelf reeksen bedenken en hier opdrachtenkaarten van maken - Inzetten bij het aanvankelijk rekenen, bijvoorbeeld 10-splitsingen (elastiek spannen) en opdracht geven om te zorgen dat het aantal kralen aan de linker en rechterzijde steeds 10 vormt. 1 Deze methode sluit aan bij elke methode voor aanvankelijk lezen en garandeert een complete leesleerlijn gebaseerd op de nieuwste AVI-leesniveaus. Van leesmoeilijkheid tot leesbegrip en leesbeleving, Flits zet het allemaal in heldere leerlijnen en lessen met een herkenbare structuur. . Grip op lezen leert kinderen met begrip te lezen Zet de resultaten uit de Monitor in om je verhaal kracht bij te zetten aan leesbevordering op school of in het kinderdagverblijf. › Inleiding Bibliotheken leveren een belangrijke bijdrage aan leesbevordering en mediawijsheid. Dit doen ze onder andere in samenwerking met scholen in het primair onderwijs Kinderen vergaren het gemakkelijkst kennis als ze daar aan toe zijn. Bij de start van het leesonderwijs houden wij met dit uitgangspunt rekening door in de kleutergroep kinderen actief lees- en schrijfactiviteiten samen met boekpromotielessen aan te bieden. Doel Wij willen dat alle kinderen met voldoende leesniveau de school verlaten

Lexima werkt aan leesbevordering met. Boekies. Boekies is dé aanpak waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 wordt geïntegreerd in het onderwijs. Met een integrale aanpak zet de school gedurende de gehele schoolloopbaan de programma's in die passen bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling school praktisch verbonden aan de doorgaande leeslijn. Deze aanpak begint met BoekStart, in de vorm van het BoekStartkoffertje en BoekStart in de kinderopvang. Kinderen worden vervolgens middels de Bibliotheek op school voorzien in vormen van leesbevordering voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Extr

 • Reden synoniem.
 • Skechers laarsjes Scapino.
 • Mario Cappy.
 • First humans.
 • Voeg keramisch parket.
 • Chpp Hattrick Organizer.
 • Banlieue bodywarmer.
 • Parsley in dutch.
 • Vijver troebel.
 • Begrippen en aanwijzingen volgen oefeningen.
 • InterClassics Brussel 2021.
 • Klipper te koop Leeuwarden.
 • Zwangerschapstest Early.
 • Thai Restaurant voldersgracht Delft.
 • Auto's van vroeger.
 • Spullen voor in huis.
 • Lider class.
 • Venice Simplon Orient Express.
 • Champs Élysées Tour de France.
 • Nathan Vandergunst woonplaats.
 • KOOPZONDAG Hapert.
 • Antieke klokken België.
 • Unsplash Nature.
 • Top 10 Muziek.
 • Draadloze deuropener.
 • Lucas 1 26 38 kinderbijbel.
 • Current UK Parliament seats.
 • GAMMA zandbak Schildpad.
 • Ziekelijk liegen en bedriegen.
 • Vilt op muur plakken.
 • Hernia epigastrica operatie.
 • Korte grijze Kapsels.
 • Facebook activiteiten van vrienden zien.
 • Beste iPad games 2020.
 • Barnevelder dubbelgezoomd zilver.
 • Karina Lombard.
 • Vermoeid gezicht voeding.
 • Beste offset smoker.
 • Q music radio player.
 • Xbox 360 Controller kabel mediamarkt.
 • Start GTST na zomerstop 2020.